Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2017

Statsrådets kansli öppnade den 3 oktober 2016 anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande för ansökan. Ansökan baserade sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2017. Inbjudan att lämna in ansökan upphörde 16.11.2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Ansökningshandlingar: