Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

 • 23.5.2023|8:52

  Undersökning: sociala företags sociala innovationer är en stor möjlighet inom serviceproduktion och offentlig upphandling

  Sociala företag och deras sociala innovationer bidrar med nya alternativ och finansieringsmekanismer vid lösning av samhälleliga problem. Detta är ett viktigt budskap särskilt till dem som fattar beslut om innovationspolitik och finansiering av innovationer samt till ansvariga för offentliga upphandlingar.

 • 15.5.2023|9:23

  Rapport: Nya verktyg för bedömning av åtgärder för att minska trafikutsläpp

  Målet för miljöpolitiken inom trafiken är att planera och välja åtgärder som minskar utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Det har emellertid inte funnits några etablerade principer och verktyg för att undersöka åtgärdernas kostnadseffekter. Projektet för en totalekonomisk bedömning av åtgärder för att minska trafikutsläpp resulterade i beräkningsmodeller och granskningsprinciper för person- och godstrafik som lämpar sig för en övergripande granskning av de ekonomiska och utsläppsrelaterade konsekvenserna av klimatpolitiska åtgärder inom transportsektorn.

 • 8.5.2023|9:13

  En ny utredning ger statsrådet en modell för att uppnå samhälleliga mål på ett uppdragsdrivet sätt

  Finland kommer snart att ledas av en ny regering som måste kunna hitta lösningar på de största utmaningarna i vår tid, till exempel klimatförändringarna, stärkandet av energitryggheten och teknologiska genombrott. I en utredning som utarbetats för statsrådet har man skisserat en verksamhetsmodell för att genomföra en riktad uppdragsdriven forsknings- och innovationspolitik. Den kommer att ge staten ett verktyg för att genomföra strategiska mål och lösa komplexa utmaningar tillsammans med aktörer inom forsknings- och innovationssystemet.