Minskning av regelbördan genom tillämpning av en in, en ut -principen

Statsrådets kansli öppnade den 17 november anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande för temat 5.3.6 ”Minskning av regelbördan genom tillämpning av en in, en ut -principen” (100 000 €) för ansökan. Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 8 december 2016 kl. 14. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter