Verksamheten på arbetsmarknaden

Statsrådets kansli öppnade den 17 november anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande för temat ”8.4.1 Verksamheten på arbetsmarknaden" (150 000 €) för ansökan.

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 15 december 2016 kl. 14.

Ansökningsdokument