Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018 – kompletterande ansökan 4
Utvärdering av spetsprojektet för smidigare författningar

28.9.2018 14.00
Utvärdering av spetsprojektet för smidigare författningar

Den 10 september 2018 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag (100 000 euro) för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Anslaget var avsett för bedömning av hur och i vilken utsträckning spetsprojektet för Juha Sipiläs regering har bidragit till smidigare författningar, stött de övriga målen för projektet och lett till önskade effekter. Ansökningstiden gick ut den 28 september 2018 kl. 14.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument: