Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019 – kompletterande ansökan 1

12.2.2019 14.00

Statsrådets kansli öppnade ansökan om anslag (totalt 250 000 euro) för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet den 14 januari 2019. Anslag kunde sökas för följande utrednings- och forskningsteman: uppdatering av aktiebolagslagen samt förtydligande av borgenärsskyddet i fråga om aktiebolag och lindrande av skyddsförfarandena. Ansökningstiden gick ut den 12 februari 2019 kl. 14.

Ansökan baserade sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019.

Teman som utlystes var:

  • 3.2 Uppdatering av aktiebolagslagen (130 000 €)
  • 3.3 Förtydligande av borgenärsskyddet i fråga om aktiebolag och lindrande av skyddsförfarandena (120 000 €)

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument: