Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

 • 29.9.2022|13:37

  Webinaari:
  Ratkaisuja ikääntyneiden asumiseen ja asumispalveluihin kunnissa ja hyvinvointialueilla

  Tervetuloa kuulemaan ensimmäisiä tuloksia tutkimuksesta, jossa etsitään ikääntyneiden asumiseen, asuinympäristöihin ja asumispalveluihin liittyviä ratkaisuja kunnissa ja hyvinvointialueilla. Hanke pohtii myös keinoja, joilla valtio voi edistää toimintaa. Tilaisuus järjestetään etätilaisuutena MS Teamsissa torstaina 27. lokakuuta klo 9.00–11.00.

 • 29.9.2022|10:50

  Kansalaistoiminnan rooli yhteiskunnan resilienssin lisääjänä

  Tervetuloa yhteiskehittämään tutkimusteemaa, jossa tarkoituksena on selvittää yhteisölähtöisen paikallisen kansalaistoiminnan roolia yhteiskunnan resilienssin lisääjänä ja valmistella selvityksen tulosten pohjalta ehdotuksia kansalaistoimintaa tukeviksi politiikkatoimiksi. Tilaisuus järjesetetään etätilaisuutena MS Teamsissa perjantaina 7. lokakuuta klo 10–11.30.

 • 29.9.2022|10:04

  Julkistamistilaisuus:
  Arktisen yhteistyön nykytilanne ja vaikutukset Suomelle

  Tervetuloa seuraamaan valtioneuvostolle tehdyn arktisen selvityksen julkistamistilaisuutta tiistaina 11. lokakuuta 2022 klo 10:00–11:30. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös arktisen yhteistyön toimintaympäristöön. Selvityksessä tarkastellaan arktisen yhteistyön nykytilannetta ja sen vaikutuksia Suomelle.

Blogi: Tieto käyttöön!

 • Mielenterveysjärjestöt mukaan mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin

  Taina Laaksoharju
  | 19.9.2022 | 9.42

  Mielenterveys- tai päihdetyötä tekevillä järjestöillä on paljon tietoa, jonka voisi nykyistä paremmin ottaa käyttöön päättäjien tueksi. Järjestöille lähetetyn kyselyn tuloksista selvisi, että nykytilanteessa kunnat hyödyntävät järjestöjen asiantuntemusta mielenterveyspäätöksissä hyvin satunnaisesti tai eivät ollenkaan.

 • Biokaasutuotannon kestävyys vaatii sääntelymuutoksia

  Helena Valve
  | 12.9.2022 | 9.28

  Biokaasutuotannon lisääntyminen voi tukea siirtymää, jossa jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja riippuvuutta fossiilienergiasta. Investointien vauhdittamisen ohella tarvitaan kuitenkin myös sääntelymuutoksia, jotka varmistavat, että biokaasutuotanto on aina kestävää. Nykyiset tuotannolle asetutut vaatimukset ovat osin puutteellisia.

 • Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutumisen kynnystä madaltavat tekijät

  Helena Huhta Teemu Kaskela
  | 5.9.2022 | 8.57

  Nuorille suunnatuista palveluista puhuttaessa tunnistetaan tarve madaltaa tuen piiriin pääsyn kynnystä. Palvelujärjestelmä näkee kynnykset erityisesti rakenteellisina. Sen sijaan haastattelemamme nuoret kuvasivat rakenteellisten kynnysten lisäksi monia henkisiä kynnyksiä avun hakemiselle ja avuntarpeista kertomiselle. Kynnyksiä tuleekin arvioida moniulotteisesti ja palvelukohtaisesti.

Tutustu myös

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Uutiskirje

Uutiskirje

Uutiskirjeen tilaamalla pysyt ajan tasalla selvitys- ja tutkimustoiminnan tuoreimmista kuulumisista. Lähetä yhteystietosi – saat ajankohtaiset uutisemme sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje

Tieto käyttöön -viestintäopas

Tieto käyttöön -viestintäopas

Tieto on arvokkainta jaettuna. Käytännönläheisestä oppaasta saat vinkkejä tutkijoiden, virkakunnan ja päättäjien väliseen viestintään.

Viestintäopas

Tieto käyttöön Twitterissä