Information om webbplatsen

Tjänstens innehåll

Webbplatsen ger information till dem som är intresserade av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Här presenteras utrednings- och forskningsverksamheten och publiceras aktuella nyheter om verksamheten, information om pågående och avslutade projekt samt om ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. På webbplatsen publiceras också publikationer som har tagits fram inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan.

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen tietokayttoon.fi. Webbplatsen drivs av strategiavdelninen vid statsrådets kansli.

Användningsvillkor

På webbplatsen tillämpas samma användningsvillkor som i statsrådets webbtjänst.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av strategiavdelningen vid statsrådets kansli.

vnteas(at)vnk.fi
Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001