Tietoa sivustosta

Palvelun sisältö

Sivusto tarjoaa tietoa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta: käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista sekä selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahojen hauista. Sivustolla julkaistaan myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanon tuloksina syntyneet julkaisut.

Tietokayttoon.fi -sivustosta vastaa valtioneuvoston kanslia. Sivustoa ylläpidetään strategiaosastolla.

Käyttöehdot

Sivustolla sovelletaan samoja käyttöehtoja kuin valtioneuvoston verkkopalvelussa.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa strategiaosasto.

vnteas(at)vnk.fi
Valtioneuvoston kanslia
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin 0295 16001