Dataskydd

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo(a)vnk.fi

och

Strategiavdelningen vid statsrådets kansli: vnteas(a)vnk.fi

Dataombudsmannen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland. Mer information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats tietosuoja.fi.

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Ledande sakkunnig Sari Löytökorpi
Statsrådets kansli, strategiavdelningen
tfn 0295 160 187
fornamn.efternamn(a)vnk.fi

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Tomi Lindholm
Statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet
tietosuojavastaava(a)vnk.fi

Dataskyddsbeskrivning för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Statsrådet godkänner årligen en utrednings- och forskningsplan till stöd för beslutsfattandet. Genom planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på fokusområden som regeringen valt ut.

Statsrådets kansli har till uppgift att verkställa planen genom öppen ansökan (statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli 786/2018, 4 a § Strategiavdelningens uppgifter).

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra denna rättsliga förpliktelse.

Dataskyddsbeskrivning för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Behandling av personuppgifter

Vi registrerar personuppgifter endast av grundad anledning. I regel behöver vi uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna.

Uppgifterna behandlas av de personer vid strategiavdelningen vid statsrådets kansli som förvaltar tjänstens innehåll samt de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka statsrådets kansli i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna på statsrådets kanslis webbplats

Om du vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombudet vid statsrådets kansli.

Registrerade personuppgifter