Tietosuoja

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 Valtioneuvosto  
Kirjaamo: kirjaamo(at)vnk.fi

sekä

Valtioneuvoston kanslian strategiaosasto: [email protected]

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johtava asiantuntija Sari Löytökorpi
Valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto
p. 0295 160187
etunimi.sukunimi(at)vnk.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Tomi Lindholm
Valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston hallintoyksikkö
tietosuojavastaava(at)vnk.fi

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietosuojaseloste

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain päätöksentekoa tukevan selvitys-ja tutkimussuunnitelman, joka ohjaa selvitys-ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille.

Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on toimeenpanna suunnitelmaa avoimella haulla (Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta 786/2018, 4 a § Strategiaosaston tehtävät).

Henkilötietojen käsittely on näin ollen tarpeen viranomaisen toiminnassa tämän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt valtioneuvoston kanslian strategiaosastolla sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa valtioneuvoston kanslia on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen valtioneuvoston kanslian verkkosivustolla

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä valtioneuvoston kanslian tietosuojavastaavaan.

Tallennetut henkilötiedot