Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

 • 29.5.2024|9:05

  Utredning: Cirkulär ekonomi har potential att stärka den nationella krishanteringsförmågan

  Ju mindre naturresurser, anordningar och energi vi behöver för att producera och trygga samhällets funktioner, desto bättre beredskap har vi att hantera olika kriser. Den 29 maj publicerades en rapport där man för första gången i finländsk kontext analyserat dynamiken hos omställningen till en cirkulär ekonomi och omställningens konsekvenser för den övergripande säkerheten. Cirkulär ekonomi medför positiva möjligheter för den övergripande säkerheten, men en lyckad omställning kräver ett aktivt sektorsövergripande samarbete.

 • 27.5.2024|9:00

  Undersökning: Utsläppsrapportering ökar affärsmöjligheterna och utsläppsminskningarna inom logistiken

  Statsrådet har den 27 maj publicerat en forskningsrapport om insamling och användning av data om växthusgasutsläpp inom logistiken i Finland. Undersökningen genomfördes av Trafikforskningscentret Verne vid Tammerfors universitet i samarbete med Vediafi Oy.

 • 24.5.2024|9:01

  Utredning: Det finns möjligheter till tillväxt i verksamhet som bygger på naturens ekosystemtjänster

  Utredningen granskade ökningen av mervärdet av näringar som baserar sig på ekosystemtjänster inom bioekonomin. De analyserade företagens mervärde i förhållande till omsättningen ligger på en god nivå och uppskattades uppgå till i genomsnitt cirka 40 procent. Det är möjligt att öka mervärdet, men det behövs mer detaljerad information, särskilt om konsumenternas behov. Företagens och aktörernas nätverkande samt sporrande informationsstyrmedel och ekonomiska styrmedel påskyndar ökningen av mervärdet.