Utlysningar år 2015

År 2015 genomfördes två utlysningar inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan. Utrednings- och forskningsplanen för år 2015 består av fem fokusområden och utvalda teman för dessa. Sammanlagt mottogs 114 projektansökningar: 97 i den första utlysningen och 17 i den andra. Totalt inleddes 31 projekt från den första utlysningen och 6 från den andra. Finansieringen som beviljades för projekten uppgick till sammanlagt 5,7 miljoner euro. Projekten ska genomföras under åren 2015–2017.

Ansökningsannons 31.3.2015
Bilaga 1. Främjande av Finlands konkurrenskraft samt arbete
Bilaga 2. Den offentliga sektorns produktivitet och strukturomvandling
Bilaga 3. Hälsosamt byggande och samhällsplanering
Bilaga 4. Samhällets övergripande säkerhet i en föränderlig verksamhetsmiljö
Bilaga 5. En bättre helhetsbild av kunskapsbasen för beslutsfattandet
Bilaga 6. Statsrådet effektiviseras: framtidsdialog och en fungerande, motiverad arbetsfördelning som stöder förmågan att fatta beslut
Bilaga 7. Hur kan den reglering som inverkar negativt på ordnandet och produktionen av den kommunala servicen avskaffas?
Allmänna villkor 2015
 

Ansökningsannons 26.8.2015
Bilaga till utlysningsannonsen
Allmänna villkor