Hyvä kysymys -podcast
Mikä eurooppalaisia huolettaa?

9.1.2019 10.35
Uutinen

Tuntevatko eurooppalaiset olonsa turvalliseksi EU:ssa? Euroopan turvallisuustilanne on huonontunut merkittävästi viime vuosina, ja EU:ta odotetaan enenevässä määrin toimia. Mitä kansalaisten näkemykset kertovat EU:sta turvallisuusyhteisönä? Vieraina jaksossa ovat Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista sekä kansanedustaja Katri Kulmuni.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan joulukuussa 2018 päättyneessä hankkeessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ja niiden taustalla vaikuttavia arvoja ja asenteita, jotka liittyvät EU:hun turvallisuusyhteisönä. Miksi aihe on tärkeä, Juha Jokela?

– Euroopan unionissa on otettu poliittisesti isoja askeleita unionin turvallisuustoimijuuden kehittämisessä, ja sitä taustaa vasten oli tärkeää selvittää, mitä kansalaiset ajattelevat eurooppalaisesta turvallisuudesta.

Mitä kansalaiset ajattelevat?

Tutkimuksen mukaan turvallisuuspolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat aiempaa tärkeämpiä EU:n kansalaisille.

– Esimerkiksi terrorismin torjunnassa EU:lta odotetaan toimia. Toinen keskeinen huolenaihe on hallitsematon muuttoliike. Erityisesti, jos unionin alueella tapahtuu jotain sellaista, mikä ei ole viranomaisten hallinnassa. Kolmas, erityisesti suomalaisia huolestuttava asia on ilmastonmuutos, toteaa Jokela.

Muihin kysymyksiin ja huolenaiheisiin verrattuna turvallisuuspoliittiset aiheet ovat edelleenkin kansalaisten mielestä usein toissijaisia. Myös turvallisuuskysymykset ja EU nousevat kuitenkin esiin kansanedustajan arjen kohtaamisissa.

– Harvemmin kansalaisten parissa tulee puhetta EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Jos puhuttaisiin eurooppalaisesta armeijasta ja sen tehtävistä, niin se herättäisi varmasti enemmän intohimoja. Laajemmista Euroopan turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä Afrikassa tapahtuva kehitys sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset maatalouteen ovat esimerkkejä kansalaisten huolenaiheista, kertoo Katri Kulmuni. 

Onko kansalaisten arvoissa ja asenteissa tapahtunut muutosta?

– Eurobarometrien pitkän aikavälin seurantaindikaattorit kertovat, että kansalaisten kokemukset eurooppalaisuudesta tai EU-kansalaisuudesta vahvistuvat pikkuhiljaa. Samaten EU-jäsenyydestä koetut hyödyt ovat nousu-uralla. Viimeisimmän eurobarometrin mukaan myös kansalaisten luottamus Euroopan unioniin on vahvistunut notkahduksen jälkeen. Yhä edelleen kansalaisten ensisijainen poliittinen yhteisö on kuitenkin se oma jäsenvaltio, ja EU on toissijainen, kertoo Juha Jokela.

Europarlamenttivaalit järjestetään toukokuussa 2019. Mitkä kysymykset noussevat vaalikentillä esille?

– Maahanmuutto ja siirtolaisuus tulee todennäköisesti olemaan iso teema Suomessa, kuten myös muissa EU-jäsenmaissa. Oletan myös, että EU:n globaali toiminta ilmastoasioissa nousee esille, arvioi Katri Kulmuni.

– Tutkimuksen valossa nyt voisi olla hyvä aika keskustella turvallisuuskysymyksistä. Kansalaiskeskustelun edistäminen laaja-alaisesti EU:ssa turvallisuudesta sopisi hyvin myös yhdeksi heinäkuussa 2019 alkavan Suomen EU-neuvoston puheenjohtajuuden prioriteetiksi, mainitsee Jokela.

Lähipiirissä tapahtuvat asiat ovat luonnollisesti lähinnä ihmisiä, mutta usein koto-Suomen asiat kytkeytyvät väistämättä laajempiin kysymyksiin, kuten muuttoliikkeeseen tai ilmastonmuutokseen.

– Myös tutkimus antaa viitteitä siitä, että ihmiset näkevät politiikan nykyisin laajempana kuin pelkästään kansallisena kysymyksenä, summaa Juha Jokela.

Ulkopoliittisen instituutin ’Euroopan unioni turvallisuusyhteisönä: Kansalaismielipide, asenne- ja arvoympäristö’ -raportti toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka tuo yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät, tutkijat ja päättäjät.

Podcastin uudet jaksot sekä aiheita taustoittavat artikkelit löydät osoitteesta www.tietokayttoon.fi. Voit tilata ja kuunnella podcastia myös Spotifyssa ja iTunesissa, mistä se löytyy mm. hakusanoilla ”hyvä kysymys”.

Twitteristä meidät löytää hashtagilla #tietokäyttöön.

Tervetuloa tilaamaan podcast, kommentoimaan, kysymään ja keskustelemaan!