Vuonna 2023 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sivun sisältöä päivitetään. Hankekuvaus lisätään sivulle, kun sopimus on allekirjoitettu.

Hankkeet on ryhmitelty neljälle painopisteelle:

1 Taloudellinen kestävyys

Biotalouden ekosysteemipalvelut: arvonlisän kasvattamisen näkökulma

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)
Päättynyt
Tapio Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Datatalouden vaikuttavuuden mittaaminen

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Datatalouden vaikuttavuus
Käynnissä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Tieke, Demos Helsinki

Hyvinvointialueiden ja kuntien välinen suhde, johtaminen ja ohjaus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Liikennejärjestelmän kehittämisen saavutettavuusvaikutukset työmarkkinoilla

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Lomautusjärjestelmän toimivuus ja mahdolliset kehityskohteet

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Lomautusjärjestelmän toimivuus ja mahdolliset kehityskohteet
Käynnissä
Pellervon taloustutkimus PTT, Helsingin yliopisto, Owal Group

Nousevat teknologiat tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutukset

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Suomalaisyritysten tarjoama ympäristötavaroissa ja -palveluissa

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Sähköisen liikenteen latausinfratukien vaikuttavuuden arviointi

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE

Talous- ja teollisuuspolitiikan globaalit muutostekijät

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Toimeentuloedellytyksen kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Vastuuministeriö sisäministeriö

Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset
Päättynyt
Työn ja talouden tutkimus LABORE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi yhteiskuntapolitiikan välineenä

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi strategisen yhteiskuntapolitiikan välineenä
Käynnissä
Työn ja talouden tutkimus LABORE, Demos Helsinki

2 Sosiaalinen kestävyys

Julkisen hallinnon strategian merkittävyys

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon systeeminen ohjaus – strategia 2.0?
Päättynyt
Frisky & Anjoy Oy, Petri Virtanen, Harri Jalonen, Headai Oy

Kotisairaalatoiminnan toteuttamismallit ja vaikuttavuus

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen
Käynnissä
Oulun yliopisto, NHG Finland Oy

Kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Median keskittymisen vaikutukset mediasisällön moninaisuuteen Suomessa

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa
Päättynyt
Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vennalammi-tuotannot Oy

Paikallinen kansalaistoiminta yhteiskunnan resilienssin lisääjänä

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Kansa osaa, sopeutuu ja muuntaa! Paikallinen kansalaistoiminta yhteiskunnan resilienssin lisääjänä
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Demos Helsinki

Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden palvelut

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötarpeen määrällinen ennakointi

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarpeen ennakointi (SOTEHEN)
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työn ja talouden tutkimus LABORE

Sosiaaliturvajärjestelmän toimivuus nuorten erilaisissa elämäntilanteissa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Säädöskielen ymmärtäminen

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Säädöskielen ymmärtäminen
Päättynyt
Kotimaisten kielten keskus, Varsovan yliopisto, Helsingin yliopisto, Maria Fremer, Riitta Suominen

Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa
Käynnissä
Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto

Toimet pienituloisten lapsiperheiden aseman parantamiseksi

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Lapsiperheiden pienituloisuus ja sosiaaliturvaetuudet (LAPSOSET)
Käynnissä
Kela, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen väylänä

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten yhteiskunnallinen osallistuminen

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten suomalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen (UTViS))
Käynnissä
Innolink Research Oy, Innolink Group Oy, Cultura-säätiö, Josefina Sipinen, Åbo Akademi

Yleisen edunvalvonnan palvelut

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Selvitys yleisen edunvalvonnan palveluista (EDUPA)
Käynnissä
Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto

3 Ekologinen kestävyys

Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi markkinoiden murroksessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Käynnissä
Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke

Energia- ja ilmastoskenaariot kohti päästöttömyyttä

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Perusskenaariot energia- ja ilmastotoimien kokonaisuudelle kohti päästöttömyyttä (PEIKKO)
Käynnissä
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Kiinteän biomassan verotuksen laajentamisen mahdollisuudet ja haasteet

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Logistiikan päästötietojen liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaali

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Merituulivoiman edistäminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Merituulivoiman edistäminen
Päättynyt
AFRY Management Consulting Oy

Muovien kierrätyksen avainkysymykset

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Muovin kierrätyksen avainkysymykset (MUOVIAVAIN)
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus, Griffin Refineries Oy

Sääntelymallien vertailu ympäristövastuiden asemasta konkurssissa

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa - sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Ramboll Finland Oy

Tavaroiden korjauttamisen edistäminen, potentiaali ja saavutettavat hyödyt

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Selvitys tavaroiden korjaamisen edistämisestä, potentiaalista ja saavutettavista eduista (REPAIRED)
Päättynyt
Tyrsky-Konsultointi Oy, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto

Teknologiamurroksen vaikutukset henkilöliikenteeseen ja aluerakenteeseen

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE

Vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvä kansainvälinen viitekehys

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvä kansainvälinen viitekehys
Käynnissä
Gaia Consulting Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Perspectives Climate Group GmbH, Laininen Law

Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutukset säätövoimaan

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus säätövoimaan (VHS-Säätövoima)
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE

4 Turvallisuus ja puolustus

Kiertotalous ja teknologian uudelleenkäyttö kriisivalmiuden kehittämisessä

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Teknologioiden kiertotalous osana Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja hallintaa
Päättynyt
Ramboll Finland Oy, Demos Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti

Naton ydinasepelote ja Suomi

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle
Päättynyt
Ulkopoliittinen instituutti, Tampereen yliopisto