Tietokayttoon.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Tässä selosteessa kerrotaan mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Palvelun saavutettavuus nyt

Tietokayttoon.fi-verkkosivusto täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Verkkosivuston saavutettavuutta arvioidaan jatkuvasti saavutettavuustyökalujen avulla. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Valtioneuvoston kanslia opastaa ministeriön virkamiehiä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä palautelomakkeella. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Sivun otsikkohierarkiassa on virheitä

Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa on puutteita

Sisältösivuilla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Olennaista tietoa jää välittymättä puutteellisten tekstivastineiden vuoksi esimerkiksi aikajanakuvissa. Joillakin koristekuvilla on virheellisen koodin tuottamat tarpeettomat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja valtioneuvoston kanslian omia PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.

  • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita kuten tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita. Tekstin asetteluun on käytetty taulukkorakenteita, ohjelmalliset sarakeotsikot puuttuvat tai samankaltaisia tietoja on jaettu useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin, jolloin niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, kuten puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja.
  • Tiedostojen lukemisjärjestystä ei ole määritetty tai määrityksissä on virheitä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

Linkkien nimeämisessä on puutteita

Sivuston sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Kaikki linkkitekstit eivät toimi irrallaan asiayhteydestä kuten ”tutustu tästä” tai ”lue lisää”. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Rikkinäiset linkit

Sivustolla on rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan muun päivitystyön yhteydessä.

Upotuksesta puuttuu selite

Sivustolla on esimerkiksi YouTube- ja podcast-upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)

Ulkoasun muotoilu koodissa

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n sijaan html-koodia. Esimerkiksi upotuksissa, jotka tulevat ulkopuolisista järjestelmistä, koodaukseen ei voida vaikuttaa. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Sisällöissä on kontrastiongelmia

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esimerkiksi tekstisisällöissä, painikkeissa, haitarielementeissä ja alatunnisteessa. (WCAG 1.4.3)

Puutteellinen HTML-koodi

Sivuston HTML-koodissa on puutteita. Joiltain linkkielementeiltä, esimerkiksi painikkeet ja kuvat, puuttuu linkin teksti. Kaikkien elementtien ID-tunnisteet eivät ole yksilöllisiä. Lomakekenttien täyttöohjeita ei ole ohjelmallisesti liitetty kenttiin. Joillain sisällöillä on tekstiotsikon lisäksi ylimääräinen otsikko (title) html-koodissa, jolloin ruudunlukija lukee otsikon kahteen kertaan.

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä.

Julkaisut

Sivustolla linkitetään PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka sijaitsevat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa. Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet.

Sosiaalisen median kanavat

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan valtioneuvoston kanslian ylläpitämien sosiaalisen median kanavien sisällössä kunkin kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ennen lainsäädännön määrittämien siirtymäaikojen päättymistä tuotetun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältö joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta.

Voit lähettää palautteesi verkkolomakkeella.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
[email protected]
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000