Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Merenpohjan mineraalien hyödyntämisen lainsäädäntö ja kehittäminen
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Erkki Hollo, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy
Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi
Elinkaaripäästöihin pohjautuva kulutusverotus (EKUVE)
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen
Käynnissä Comprendum Oy, Laurea AMK, Security Analysis Oy, Vaikuttava yritys Oy, eWeLConsulting, Perspectum, Ilona Kuusi, Inclus Oy, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Maanpuolustuskorkeakoulu
Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta
Käynnissä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)
Käynnissä FCG Finnish Consulting Group, MDI, Tahituuri Oy, Kuntaliitto
Kestävän kulutuksen ohjauskeinot (KULO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE

Päättyneet hankkeet

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen (KIRI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ranunculus Oy
Oikeusvaltio, Suomi ja Euroopan unioni
Päättynyt Helsingin yliopisto
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)
Päättynyt Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja palveluohjaus (LAKAS)
Päättynyt Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA)
Päättynyt MDI Public Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana
Päättynyt Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Erkki Hollo, Lakiasiaintoimisto - law office Aimo Guttorm