Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys yleisen edunvalvonnan palveluista (EDUPA)
Käynnissä Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto
Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa
Käynnissä Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa - sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Ramboll Finland Oy
Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Käynnissä Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen
Käynnissä Oulun yliopisto, NHG Finland Oy
Teknologioiden kiertotalous osana Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja hallintaa
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Demos Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti

Päättyneet hankkeet

Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)
Päättynyt Tapio Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset
Päättynyt Työn ja talouden tutkimus LABORE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Säädöskielen ymmärtäminen
Päättynyt Kotimaisten kielten keskus, Varsovan yliopisto, Helsingin yliopisto, Maria Fremer, Riitta Suominen
Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)
Päättynyt MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy
Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vennalammi-tuotannot Oy