Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Julkisen talouden kehysjärjestelmän toiminta ja kehittämistarpeet
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus Labore, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset
Käynnissä VATT, LABORE, Jyväskylän yliopisto
ECONCHANGE
Käynnissä Demos Helsinki, OECD, BIOS-tutkimusyksikkö
Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)
Käynnissä MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy
EU-urien edistämistoimet (EURIETO)
Käynnissä KPMG Oy, 4FRONT Oy, Turun yliopisto
Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen
Käynnissä Etlatieto Oy, Hanken Svenska Handelshögskolan / IPR University Center

Päättyneet hankkeet

Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA)
Päättynyt MDI Public Oy, TK-Eval avoin yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Labore
Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)
Päättynyt Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / MAL-verkosto
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)
Päättynyt Helsingin yliopisto, NHG Finland Oy, Etuma Oy
Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Jyväskylän yliopisto
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen (KIRI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ranunculus Oy