Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys yleisen edunvalvonnan palveluista (EDUPA)
Käynnissä Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto
Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa
Käynnissä Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa - sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Ramboll Finland Oy
Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Käynnissä Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke
Säädöskielen ymmärtäminen
Käynnissä Kotimaisten kielten keskus, Varsovan yliopisto, Helsingin yliopisto, Maria Fremer, Riitta Suominen
Merituulivoiman edistäminen
Käynnissä AFRY Management Consulting Oy
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Päättyneet hankkeet

Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto / Oikeustieteiden laitos, Poliisiammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Örebro universitet, Merete Havre, Kärt Salumaa-Lepik
Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Labore
Kohti laadukasta lainvalmistelua
Päättynyt Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy
Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)
Päättynyt FCG Finnish Consulting Group, MDI, Tahituuri Oy, Kuntaliitto
Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot
Päättynyt Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Silta-Valmennusyhdistys, Petteri Lillberg
Monipaikkaisuuden vaikutukset kuntien taloudelle
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Pellervon taloustutkimus