Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys yleisen edunvalvonnan palveluista (EDUPA)
Käynnissä Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto
Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa
Käynnissä Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa - sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Ramboll Finland Oy
Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Käynnissä Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen
Käynnissä Oulun yliopisto, NHG Finland Oy
Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus säätövoimaan (VHS-Säätövoima)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE
Datatalouden vaikuttavuus
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Tieke, Demos Helsinki

Päättyneet hankkeet

Perusskenaariot energia- ja ilmastotoimien kokonaisuudelle kohti päästöttömyyttä (PEIKKO)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE
Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset
Päättynyt Työn ja talouden tutkimus LABORE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi strategisen yhteiskuntapolitiikan välineenä
Päättynyt Työn ja talouden tutkimus LABORE, Demos Helsinki
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Selvitys tavaroiden korjaamisen edistämisestä, potentiaalista ja saavutettavista eduista (REPAIRED)
Päättynyt Tyrsky-Konsultointi Oy, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
Teknologioiden kiertotalous osana Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja hallintaa
Päättynyt Ramboll Finland Oy, Demos Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti
Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)
Päättynyt Tapio Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Teknologian tutkimuskeskus VTT