Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Säädöskielen ymmärtäminen
Käynnissä Kotimaisten kielten keskus, Varsovan yliopisto, Helsingin yliopisto, Maria Fremer, Riitta Suominen
Merituulivoiman edistäminen
Käynnissä AFRY Management Consulting Oy
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen
Käynnissä Oulun yliopisto, NHG Finland Oy
Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)
Käynnissä Tapio Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Teknologioiden kiertotalous osana Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja hallintaa
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Demos Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti
Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Perusskenaariot energia- ja ilmastotoimien kokonaisuudelle kohti päästöttömyyttä (PEIKKO)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Päättyneet hankkeet

Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdetapoissa
Päättynyt Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)
Päättynyt MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy (alihankkija), Kirsi Pulkkinen Consulting (alihankkija)
Kaupan esteet ja niiden vaikutukset
Päättynyt Etlatieto
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: tutkittua tietoa yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen
Päättynyt Nuorisotutkimusseura, A-klinikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti
Kohti laadukasta lainvalmistelua
Päättynyt Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy
Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä
Päättynyt Suomen sydänliitto ry, Jyväskylän yliopisto, Syömishäiriöliitto
Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa (SOPU)
Päättynyt Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Kela