Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa
Käynnissä Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto
Julkisen talouden kehysjärjestelmän toiminta ja kehittämistarpeet
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus Labore, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset
Käynnissä VATT, LABORE, Jyväskylän yliopisto
ECONCHANGE
Käynnissä Demos Helsinki, OECD, BIOS-tutkimusyksikkö
Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)
Käynnissä MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy
EU-urien edistämistoimet (EURIETO)
Käynnissä KPMG Oy, 4FRONT Oy, Turun yliopisto

Päättyneet hankkeet

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen
Päättynyt HUS Naistentaudit ja synnytykset/ Seri-tukikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin poliisilaitos, Åbo Akademi, Turun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala
Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Julkisten palveluiden kestävä digitalisaatio: ilmasto- ja ympäristövaikutukset
Päättynyt KPMG Oy, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Päättynyt Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus
Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Päättynyt Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research