Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisut

Hankkeiden loppuraportit julkaistaan verkossa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

Policy Brief on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja, joka esittelee näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi.

Verkkokirjakauppa

Kirjakauppa sisältää ministeriöiden julkaisusarjoissa ilmestyvät myytäväksi tuotetut julkaisut vuoden 2016 alusta alkaen. Myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja voi tilata painoversioina.

Kirjakauppaan