Raportit

Hankkeiden loppuraportit julkaistaan verkossa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

Verkkokirjakauppa

Kirjakauppa sisältää ministeriöiden julkaisusarjoissa ilmestyvät myytäväksi tuotetut julkaisut vuoden 2016 alusta alkaen. Myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja voi tilata painoversioina.

Kirjakauppaan