Raportit

Hankkeiden loppuraportit julkaistaan verkossa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

Osa julkaisuista on vapaaehtoisuuteen perustuen läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin. Arvioinnilla pyritään vahvistamaan raporttien tieteellistä painoarvoa. Valtioneuvoston kanslia valitsee arvioitsijat Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellisiltä seuroiltaan pyytämien esitysten pohjalta. Arviointiin voidaan ottaa mukaan noin kymmenen loppuraporttia vuodessa. Osallistuminen ilmenee julkaistun raportin kuvailulehdeltä. Lisätietoa arvioinnista

Verkkokirjakauppa

Kirjakauppa sisältää ministeriöiden julkaisusarjoissa ilmestyvät myytäväksi tuotetut julkaisut vuoden 2016 alusta alkaen. Myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja voi tilata painoversioina.

Kirjakauppaan