Tutkimusteeman yhteiskehittämistilaisuus
Julkisiin hankintoihin liittyvä tutkimus

12.11.2019 13.52
Uutinen

Tervetuloa yhteiskehittämään julkisiin hankintoihin liittyvän tutkimusteeman sisältöä. Tavoitteena on keskustella aiheeseen liittyvästä tutkimustarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta. Tilaisuus järjestetään maanantaina 25.11.2019 klo 14.00–16.00 valtiovarainministeriössä (os. Mariankatu 9).

Tilaisuudessa pohditaan millaisella tutkimusasetelmalla, kysymyksillä ja menetelmin voitaisiin parhaiten tuottaa tietoa julkisten hankintojen kehittämisen tueksi. Tutkimus tulisi toteuttaa siten, että sitä kautta saataisiin faktatietoa Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman ”Hankinta-Suomi” puitteissa tehtävän yhteistyön, strategian ja sen toimeenpanon sekä muiden kehittämistoimien suuntaamiseksi ja arvioimiseksi.

Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään päätettäessä mahdollisesta hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta. Tietotarpeeseen vastaava tutkimus tulisi toteuttaa syksyyn 2020 mennessä.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä verkkolähetyksen kautta osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=Z9ge-PMO30U. Tilaisuudessa hyödynnetään Screen.io -työkalua, joka mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun myös etäyhteyden kautta.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 14:00–14:30 Kahvi

klo 14:30–14:40 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 14:40–14:55 Taustaa julkisiin hankintoihin liittyvälle tutkimustarpeelle, finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö

klo 14:55–15:45 Keskustelu tutkimustarpeesta, tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä

  • Relevantit tutkimuskysymykset
  • Suhde muuhun tutkimukseen
  • Soveltuvat menetelmät ja niiden kehittämistarve

klo 15:45–16:00 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Taustaa

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa on lukuisia julkisiin hankintoihin liittyviä kirjauksia. Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero asetti 5.9.2019 toimenpideohjelman Vaikuttavat julkiset hankinnat (Hankinta-Suomi). Toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä yhteistyötä julkisissa hankinnoissa sekä laatia Suomen yhteinen julkisten hankintojen strategia, jolla edistetään hankintoihin liittyvien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa sekä muita hankintayksiköiden näkökulmasta keskeisiä yhteisiä tavoitteita. Toimenpideohjelmassa voidaan ryhtyä myös muihin kehittämistoimiin julkisten hankintojen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Toimenpideohjelman työ on aloitettu nimeämällä valmisteluryhmä, joka on ryhtynyt laatimaan tilannekatsausta julkisten hankintojen nykytilasta. Faktoihin perustuva tilannekuva on edellytys onnistuneen strategiatyön tekemiselle. Valmisteluryhmän tekemän tilannekuvan lisäksi on työn tueksi tarpeen saada akateemista taloustieteellistä ja oikeustieteellistä tutkimusta. Selvityksen tekeminen edellyttää suuren tietomäärän taloustieteellistä arviointia yhdistettynä laadulliseen ja/tai haastattelututkimukseen sekä oikeustieteellistä arvioita hankintalainsäädännön näkökulmasta.  

Julkisten hankintojen arvioidun suuren vuosittaisen volyymin tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paineita julkisen talouden kestävyyden parantamisen sekä julkisten hankintojen vaikuttavuuden edistämisen näkökulmista.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole käytettävissä tarkkaa tietoa siitä kuinka suuri julkisten hankintojen kokonaisvolyymi ja euromääräisestä vuosittaisesta volyymista esitetään erilaisia arvioita. Tarkemman ja päivittyvän tiedon saaminen on tärkeää hankintojen kehittämisen suuntaamiseksi ja arvioimiseksi.

Lisäksi toimivat markkinat ovat keskeinen edellytys laatu- ja hintakilpailun syntymiseksi ja julkisten hankintojen täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi. Tiedossa on, että julkisissa hankinnoissa saadaan usein kilpailutuksen hyötyjen saavuttamiseksi liian vähän tarjouksia. Kehittämistoimien suunnittelemiseksi on tarve saada täsmällistä tietoa kilpailun riittämättömyydestä toimialoittain ja maantieteellisten markkinoiden osalta hankintayksikön toimien ja muiden tekijöiden vaikutuksen arvioimiseksi.

Mahdollisesti avattavan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan haun tietotarpeeseen vastaavassa tutkimuksessa tulisi selvittää näitä molempia kysymyksiä yhdessä.

Oheiseen liitteeseen on kirjattu tarkempia tietoja alustavasti suunnitelluista tutkimuskysymyksistä. Yhteiskehittämistilaisuudessa tullaan keskustelemaan tutkimuskysymysten relevanssista tietotarpeen kannalta ja tilaisuudessa voidaan keskustella myös vaihtoehtoisista tai täydentävistä tutkimuskysymyksistä ja näkökulmista. Keskustelua on tarkoitus käydä myös siitä, miten kysymykset olisivat parhaiten yhdistettävissä. Keskustelussa voidaan esittää myös kommentteja siitä, miltä osin tutkimuskysymyksiin vastaaminen voi käytännössä osoittautua ongelmalliseksi. 

Lisätietoja tutkimusteemasta: finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 433, etunimi.sukunimi(at)vm.fi