Hyppää sisältöön

Tutkimusteeman kehittämistilaisuus
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen riskienhallinnan ja riskien jakamisen mekanismit ja välineet

15.9.2020 11.19
Uutinen

Tervetuloa kehittämään kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen riskien jakamisen ja välineiden kehittämiseen liittyvän tutkimusteeman sisältöä. Tavoitteena on keskustella aiheeseen liittyvästä tutkimustarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta. Tilaisuus järjestetään perjantaina 25.9.2020 klo 12–13.30 Skypessä.

Tilaisuudessa pohditaan, millaisella tutkimusasetelmalla ja millaisin tutkimuskysymyksin sekä -menetelmin voitaisiin tuottaa mahdollisimman politiikkarelevanttia tutkimusta siitä, mitkä ovat keskeiset kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen riskinoton ja sen jakamisen haasteet ja pullonkaulat, mitkä ovat Suomen julkisen sektorin erityiset ongelmakohdat ja miten vastaavia ongelmia on muissa maissa ratkaistu.

Mahdolliselta toteutettavalta tutkimukselta toivotaan kansainvälisesti vertailevaa sekä käytännönläheistä ja ratkaisulähtöistä otetta.

Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään päätettäessä mahdollisesta syksyn 2020 aikana hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta.

Ilmoittaudu mukaan torstaihin 24.9. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/3ABEF6B09B2CF22A.

Voit myös välittää kutsua vapaasti eteenpäin aiheesta kiinnostuneille kollegoillesi.

Lähetämme Skype-kokouslinkin ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 12:00 – 12:10 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 12:10 – 12:20 Taustaa tutkimustarpeelle, Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö ja Taina Nikula, ympäristöministeriö

klo 12:20 – 13:15 Keskustelu tutkimustarpeesta, tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä

  • relevantit tutkimuskysymykset
  • suhde muuhun tutkimukseen
  • soveltuvat menetelmät

klo 13:15 – 13:30 Tilaisuudessa käydyn keskustelun yhteenveto 

Taustaa

Pääministeri Marinin hallituksella on strateginen tavoite ”Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä”. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä strategisen tavoitteen toteutukseen. Kaksi niistä liittyy kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskienjakomallien selvittämiseen ja käyttöönottoon. Suunniteltavan tutkimusteeman tarkoituksena on tukea kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämistyötä riskinhallintavälineiden osalta.

Uusien, kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen hankinta sisältää usein enemmän ja mahdollisesti myös erityisiä riskejä verrattuna koeteltujen ratkaisujen hankintaan. Uusien ratkaisujen hankintojen riskit liittyvät tyypillisesti rahoitukseen, markkinoihin sekä organisaatioon ja prosesseihin (aikataulu, valitusprosessit, palvelujen saatavuus ja niiden hyväksyttävyys, ratkaisun yhteen toimivuus ym.) Hankintaprosessin ja sopimuskauden aikana riskiä voidaan hallita erilaisilla toimintatavoilla siten, että riskiä hallitaan ammattimaisesti sekä että se jakautuu järkevästi ja kustannustehokkaasti eri osapuolten välillä.

Uusien ratkaisujen ja teknologioiden alkuinvestointi on usein suurempi kuin jo markkinoilla olevien ratkaisujen, ja niihin liittyy merkittäviä teknologisia ja toiminnallisia riskejä. Nämä toimivat esteenä ko. ratkaisujen hankinnalle. Tähän haasteeseen vastaamiseksi tarvitaan uusien riskinjaon mekanismien ja toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa. Riskit ja riskienhallintakeinot voivat vaihdella toimialoittain sekä hankintojen ja investointien kokoluokan mukaan. Tämän vuoksi tarvitaan myös tarkempaa toimiala- ja kategoriakohtaista tietoa muun muassa em. hankintoihin liittyvistä pullonkauloista ja siitä, millaiset työkalut olisivat kullekin sektorille kustannustehokkaita ja toimivia.