Tutkimusteeman yhteiskehittämistilaisuus
Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa

Sosiaali- ja terveysministeriöValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaYmpäristöministeriö
28.9.2021 14.32
Uutinen
ikäihminen ja hoitaja
Kuva: Riitta Supperi, Finland Promotion Board

Tervetuloa yhteiskehittämään kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaan ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa liittyvän tutkimusteeman sisältöä. Teamsissa torstaina 7. lokakuuta klo 8.30–9.45 järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan aiheeseen liittyvästä tutkimustarpeesta sekä keinoista toteuttaa tutkimusta.

Tilaisuudessa pohditaan, millaisella tutkimusasetelmalla ja menetelmillä voitaisiin tuottaa mahdollisimman politiikkarelevanttia empiiristä tutkimusta kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden toiminnasta ikääntyneiden asuinolojen parantamisessa ja asumisen tukemisessa kestävästi ja pitkäjänteisesti. Näin toiminnalla voidaan vastata ikääntyneen väestön tarpeisiin ja tuetaan kustannustehokasta ikääntyneiden palvelujen rakennetta. Tutkimus tulisi toteuttaa siten, että siinä käsiteltävät ratkaisut ja tulokset ovat hyödynnettävissä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään päätettäessä mahdollisesta syksyn 2021 aikana hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta. Tietotarpeeseen vastaava tutkimus tulisi toteuttaa kevääseen 2023 mennessä.   

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 6.10.2021 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/3481934AC678F5C6. Voit myös välittää kutsua vapaasti eteenpäin aiheesta kiinnostuneille kollegoillesi. Tilaisuus järjestetään etätapahtumana MS Teams -alustalla, joka mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun tapahtuman aikana. Kokouslinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 8:30–8:40 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 8:40–8:55 Taustaa kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnan tutkimustarpeelle ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa, Raija Hynynen, ympäristöministeriö sekä neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, sosiaali- ja terveysministeriö

klo 8:55–9:35 Keskustelu tutkimustarpeesta, tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä

  • relevantit tutkimuskysymykset
  • suhde muuhun tutkimukseen ml. sote-uudistus
  • soveltuvat menetelmät ja niiden kehittämistarve

klo 9:35–9:45 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Taustaa

Hallitusohjelman mukaisesti ministeriöt yhdessä muiden toimijoiden kanssa ovat toteuttamassa kansallista ikäohjelmaa vuoteen 2030 ja valmistelevat sen jatkoa tämän hallituskauden jälkeen. Ikäohjelman keskeisinä vaikuttavuustavoitteina on mm. suunnata ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus, tehokkaampi koordinaatio ja taloudellinen kestävyys, lisätä asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja nostaa esille ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.

Ikääntyneiden hyvät asuinolot tukevat hyvää vanhenemista ja vaikuttavat myös vanhuspalveluiden tarpeeseen. Kuntien ikääntyneiden asumisen ennakointi ja varautuminen ovat vielä varsin heikolla pohjalla (ks. VN TEAS -raportti 55/2020) ja tässä tarvitaan aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.  Kuntien tehtäviin kuuluu jatkossakin yhdyskuntasuunnittelu/kaavoitus sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eri väestöryhmien osalta ja myös asumiseen liittyviä tehtäviä.

Sote-uudistuksessa kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy hyvinvointialueille sote-palvelujen ml. asumispalvelujen järjestäminen. Ikääntyneiden asumispalveluja ollaan monipuolistamassa ja osin keventämässä, esim. välimuotoisen asumisen kautta.  Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain lausunnolla olleet säädösehdotukset tukisivat toteutuessaan tätä muutosta, kuten myös asumisen ennakoinnin vahvistamista.

Muuttuva toimintaympäristö, sote-uudistus, uudet tehtävät ja demografiset muutokset tuovat haasteita kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnalle ja yhteistyölle. Käytännön tasolla asumispalvelukiinteistöjen hallinta tulevaisuudessa on yksi iso haaste, kuten myös neuvonnan järjestäminen ja muut ennalta ehkäisevät toimet sekä suuressa mittakaavassa ikääntyneiden oman asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen ja tukeminen.

Keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Miten ikääntyvän väestön asumisen tukeminen saadaan kytkettyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, palvelurakenteen kehittämiseen sekä ja sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain tulevien muutosten toimeenpanoon?
  • Millaisia uudenlaisia toimintatapoja ja olemassa olevien kehittämistä sekä valtion ohjausta ja tukea toteutukseen tarvitaan hyvinvointialueilla ja kunnissa?