Tutkimusteeman yhteiskehittämistilaisuus
Missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kansallinen toteutus

Työ- ja elinkeinoministeriöValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
28.9.2021 12.31
Uutinen
ohjelmointi-kuvituskuva

Tervetuloa yhteiskehittämään missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kansalliseen toteutukseen liittyvää tutkimusteemaa. Tavoitteena on keskustella tutkimustarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta. Tilaisuus järjestetään Teamsissa tiistaina 12. lokakuuta klo 12.30–14.00.

Tilaisuudessa pohditaan, millaisella tutkimusasetelmalla ja millaisin menetelmin voitaisiin tuottaa politiikkarelevanttia ja käytännönläheistä tutkimusta, jonka tuloksia voidaan hyödyntää missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kansallisessa toimeenpanossa.

Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään päätettäessä mahdollisesta syksyn 2021 aikana hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta. Tietotarpeeseen vastaava tutkimus tulisi toteuttaa maaliskuun loppuun 2023 mennessä.   

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 11.10.2021 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/CC6434B54D9FC16B

Voit myös välittää kutsua vapaasti eteenpäin aiheesta kiinnostuneille kollegoillesi. Tilaisuus järjestetään etätapahtumana MS Teams -alustalla, joka mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun tapahtuman aikana. Kokouslinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 12:30–12:35 Tilaisuuden avaus, Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö

klo 12:35–12:45 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 12:45–12:55 Taustaa missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kansallisen toteutuksen tutkimustarpeelle, Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö

klo 12:55–13:45 Keskustelu tutkimustarpeesta ja näkökulmista

  • relevantit näkökulmat
  • suhde muuhun tutkimukseen
  • mahdolliset tutkimusmenetelmät ja tiedon hyödyntäminen

klo 13:45–14:00 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Taustaa

Missiolähtöisyydellä tarkoitetaan uudenlaista innovaatiopolitiikan lähestymistapaa, jolla pyritään paremmin vastaamaan kasvaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa hyödyntämällä. Missiolähtöisen innovaatiopolitiikan uudenlaisilla toimintatavoilla halutaan lieventää kansallisten innovaatiojärjestelmien ja perinteisempien politiikkatoimien yleisimpiä heikkouksia. Siinä painotetaan erityisesti kokonaisvaltaisen strategisen suunnan osoittamista ja eri politiikkatoimien parempaa koordinointia.

Missiolähtöinen innovaatiopolitiikka nähdään yhtenä tapana edistää suurten yhteiskunnallisten siirtymien toteutusta (kuten digitaalinen ja vihreä kaksoissiirtymä). Systeemisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan merkittävästi voimavaroja, mutta samalla luodaan uusia ja kasvavia markkinoita (mm. energiatehokkuus, uudet energiamuodot, ikääntyvän väestön terveydenhuolto, vastuullinen kuluttaminen) sekä yrityksille mahdollisuuksia kehittää innovaatioita ja kansainvälisesti skaalautuvaa liiketoimintaa. Markkinamekanismien hyödyntäminen on avainasemassa kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä globaaleihin haasteisiin.

Missioissa määritellään konkreettinen ja todennettava tavoite, mutta sen saavuttamisen keinoja ei määritellä etukäteen. Missioissa etsitään ratkaisuja yleensä niin laajoihin järjestelmätason haasteisiin ja ilmiöihin, että niitä ei voi toteuttaa yksittäisillä toimilla, vaan onnistuminen vaatii eri alojen tiivistä yhteistyötä ja kumppanuuksia kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Suomessa missiolähtöisen toimintatavan hyödyntäminen on toistaiseksi ollut hajanaista ja missiolähtöisyyden periaatteita toteuttavia hankkeita ja kansallisia rahoitusvälineitä on vain muutamia. Työ- ja elinkeinoministeriön kasvuportfoliotyössä on tunnistettu kasvualueita, jotka voisivat toimia pohjana kansallisten missioiden määrittämisessä (energiamurros, digitalisaatio, kiertotalous, hyvinvointi). Missiolähtöisyyden toteutuksessa tarvitaan uusia toimintatapoja sekä politiikka- ja rahoitusvälineiden uudelleentarkastelua.

Hankkeessa tuotetaan tietoa missiolähtöisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kansalliseen kehittämiseen osana vaikuttavampaa tki-toimintaa ja -järjestelmää sekä t&k-intensiteetin nostamista. Tietoa tarvitaan muun muassa seuraavista kysymyksistä:

  • millaista hyötyä ja vaikuttavuutta missiolähtöisestä lähestymistavasta on saatavissa,
  • millaisissa haasteissa ja tavoitteissa missiolähtöisyyttä olisi perusteltua hyödyntää,
  • millaisia valmiuksia ja mahdollisuuksia suomalaisilla tki- ja muilla relevanteilla toimijoilla on toteuttaa missiolähtöistä innovaatiopolitiikkaa sekä
  • mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon kansallisessa toteutusmallissa ja mitkä ovat toimeenpanon keskeisempiä esteitä.