Tutkimusteeman yhteiskehittämistilaisuus
Suomen kestävän kehityksen politiikan ja Agenda2030:n toimeenpanon arviointi

Kestävän kehityksen toimikuntaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
27.9.2021 15.30
Uutinen
viljaa

Tervetuloa yhteiskehittämään tutkimusteemaa, jossa tarkoituksena on tehdä riippumaton ja kokonaisvaltainen arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta. Tilaisuus järjestetään Teamsissa torstaina 7. lokakuuta klo 14–15.30.

Tilaisuudessa keskustellaan tutkimustarpeesta sekä mahdollisuuksista ja keinoista toteuttaa aiheesta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 14:00–14:10 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 14:10–14:25 Kestävän kehityksen määräaikaisarviointi, Sami Pirkkala ja Hanna Kivistö, valtioneuvoston kanslia

klo 14.25–15:20 Keskustelu tietotarpeesta, tutkimusasetelmasta, rajauksista ja painopisteistä

klo 15:20–15:30 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 6.10.2021 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/B48D6743F6BB1F37.

Voit myös välittää kutsua vapaasti eteenpäin aiheesta kiinnostuneille kollegoillesi. Tilaisuus järjestetään etätapahtumana MS Teams -alustalla, joka mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun tapahtuman aikana. Kokouslinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.

Taustaa:

Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 sovittiin YK:ssa vuonna 2015. Vastuu Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamisesta on maiden hallituksilla. Suomen hallituksen Agenda2030 -toimeenpanotyötä ohjaa toimeenpanosuunnitelma, joka annetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnalle.

Vuoden 2020 Agenda2030-selonteossa valtioneuvosto sitoutui Agenda2030:n kansallisen toimeenpanon riippumattomaan arviointiin vuosien 2022–2023 aikana. Lisäksi selonteossa sitoudutaan kestävää kehitystä edistävän ja päätöksentekoa hyödyttävän tiedon tuotantoon.

Ensimmäinen kestävän kehityksen kokonaisvaltainen arviointi tehtiin vuonna 2019 ja sen tuloksia hyödynnetään nykyisen hallituksen kestävän kehityksen työssä.

Nyt tehtävässä arvioinnissa on kolme keskeistä osaa.

Ensimmäiseksi tarvitaan yleisarviointi vuodesta 2019 lähtien tehdyistä kestävän kehityksen arvioista eri sektoreilla ja hallinnonaloilla. Tarkoituksena on saada kokonaiskuva tehdyistä arvioista, niiden tuloksista ja mahdollisista toimeenpanon aukoista.

Toisen osan keskeinen tietotarve on, ovatko kestävän kehityksen poliittinen ohjaus ja seuranta tuottaneet haluttuja vaikutuksia. Tässä tarvitaan tutkimusta siitä,

  1. ovatko vuodesta 2016 kirjatut kestävän kehityksen toimet toteutuneet ja minkä tasoisia vaikutuksia on nähtävissä,
  2. miten kestävään kehitykseen liittyvien panostusten vaikuttavuutta voidaan arvioida ja
  3. ovatko tavoitteet ja keinot olleet oikeita Agenda2030:n tavoitteisiin nähden.

Kolmanneksi tarvitaan edellä mainittuun tutkimukseen perustuen konkreettisia suosituksia jatkotoimiksi. Nämä suositukset ovat osa tietopohjaa, jonka perusteella Agenda2030:n toimintasuunnitelma päivitetään.