Toimeentulotuki ja asumiskustannukset

Käynnissä

Toteuttajat

Kansaneläkelaitos KELA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

191 112 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–2/2019

Perustoimeentulotuen toimeenpano siirtyi kunnilta Kelaan tammikuussa 2017. Siitä alkaen toimeentulotuen saajista on ensimmäistä kertaa mahdollista saada kattavaa ja yksityiskohtaista rekisteritietoa. Tutkimus vastaa monipuolisesti sosiaaliturvan kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Hallitus sopi puoliväliriihessä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelun käynnistämisestä. Lisäksi hallitus on linjannut, että laaditaan johdonmukaiset kriteerit asumismenojen korvaamiseen toimeentulotuesta. Toimeentulotuensaajien asumistilanteiden kuvaaminen ja tutkimustieto toimeentulotukijärjestelmän vaikutuksista asumiskustannuksiin on erittäin tärkeää toimeentulotuen kehittämisen kannalta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi uutta tutkimustietoa toimeentulotuen saajista. Lisäksi erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat toimeentulotuen saajien asuminen ja työnteko. Tutkimus tarjoaa monipuolisen kuvan toimeentulotuen käytöstä. Tutkimushankkeessa tarkastellaan toisaalta toimeentulotuen roolia sosiaaliturvajärjestelmässä ja toisaalta toimeentulotuen merkitystä pienituloista kotitalouksien päivittäisessä elämässä. Tutkimustiedon valossa arvioidaan toimeentulotukijärjestelmän ajantasaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Ota yhteyttä:

Signe Jauhiainen, KELA, p. 050 331 3982, etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Toimeentulotuki ja asumiskustannukset

Yhteyshenkilö ministeriössä