Työttömyyden laaja-alaiset kustannukset

Käynnissä

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT

Rahoitussumma

94 904 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2017–12/2018

Pitkittyneen työttömyyden kustannukset julkiseen talouteen ovat olleet merkittävät. Tästä kertoo esimerkiksi kasvaneet työttömyysturvamenot. Työttömyyden aktiivimenojen lisäksi myös työttömyyden passiivimenot, kuten toimeentulotuki ja asumistuki ovat kasvaneet. Työttömyyden laaja-alaisista kustannuksista julkiseen talouteen ja yhteiskuntaan ei kuitenkaan nykyisellään ole tarjolla riittävästi tietoa. Tieto on hajallaan eri viranomaisten rekistereissä ja tilastoissa.

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, mistä työttömyyden kokonaisvaltaiset kustannukset yhteiskunnalle muodostuvat. Tutkimus tarjoaa tietoa työttömyyden suorista kustannuksista ja niiden kehityksestä yli ajan. Tämän lisäksi huomioimme myös muut mahdolliset työttömyydestä aiheutuvat (epäsuorat) kustannukset yhteiskunnalle. Aineistoja ja tilastotietoa yhdistetään eri tietolähteistä siten, että kokonaiskustannuksia voidaan tarkastella sekä julkisen talouden että koko kansantalouden näkökulmasta. Kustannusten muodostumista pyritään selvittämään yksilötasolta lähtien.

Tutkimuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimallia, jonka avulla voidaan laskea vaihtoehtoisia skenaarioita työttömyysturvamenojen kehitykselle. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta.

Loppuraportissa kootaan yhteen tutkimuksen eri analyysien perusteella syntyneitä johtopäätöksiä ja
politiikka-suosituksia. Esitämme mm. suosituksia siitä, että mitkä työvoimapalvelut ovat kustannusvaikuttavuudeltaan tehokkaimpia. 

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 641 5732, olli-pekka.ruuskanen(at)ptt.fi

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä