Hyppää sisältöön

Työttömyyden laaja-alaiset kustannukset

Päättynyt

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT

Rahoitussumma

94 904 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2017–1/2019

Pitkittyneen työttömyyden kustannukset julkiseen talouteen ovat olleet merkittävät. Tästä kertoo esimerkiksi kasvaneet työttömyysturvamenot. Työttömyyden aktiivimenojen lisäksi myös työttömyyden passiivimenot, kuten toimeentulotuki ja asumistuki ovat kasvaneet. Työttömyyden laaja-alaisista kustannuksista julkiseen talouteen ja yhteiskuntaan ei kuitenkaan nykyisellään ole tarjolla riittävästi tietoa. Tieto on hajallaan eri viranomaisten rekistereissä ja tilastoissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mistä työttömyyden kokonaisvaltaiset kustannukset yhteiskunnalle muodostuvat. Tutkimus tarjoaa tietoa työttömyyden suorista kustannuksista ja niiden kehityksestä yli ajan. Työssä huomioitiin myös muut mahdolliset työttömyydestä aiheutuvat (epäsuorat) kustannukset yhteiskunnalle. Aineistoja ja tilastotietoa yhdistettiin eri tietolähteistä siten, että kokonaiskustannuksia voitiin tarkastella sekä julkisen talouden että koko kansantalouden näkökulmasta. Kustannusten muodostumista selvitettiin yksilötasolta lähtien.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimallia, jonka avulla voidaan laskea vaihtoehtoisia skenaarioita työttömyysturvamenojen kehitykselle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (21.1.2019).

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 641 5732, olli-pekka.ruuskanen(at)ptt.fi

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä