Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet

Käynnissä

Toteuttajat

Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–4/2020

Tutkimushankkeessa tehdään selvitys Venäjän strategisen informaatiopolitiikan ominaispiirteistä osana sen valtiollista ajattelua ja tavoitteita. Hankkeessa tarkastellaan myös Suomen asemoitumista Venäjän informaatiopolitiikassa. Tarkastelun kohteena on erityisesti myös venäläinen käsitteistö, jota analysoimalla voidaan paremmin ymmärtää Venäjän informaatiopolitiikkaa ja muun muassa siihen liittyviä läpinäkymättömyyden käsitteellisiä haasteita.

Ota yhteyttä:

Anders Blom, Eurofacts Oy, p. 0400 523409, etunimi.sukunimi(at)eurofacts.fi

Venäjä – strateginen viestintä

Yhteyshenkilö ministeriössä