Hyppää sisältöön

Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet

Päättynyt

Toteuttajat

Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–5/2020

Tutkimushankkeessa selvitettiin Venäjän strategisen informaatiopolitiikan ominaispiirteitä osana sen valtiollista ajattelua ja tavoitteita. Hankkeessa tarkasteltiin myös Suomen asemoitumista Venäjän informaatiopolitiikassa. Tarkastelun kohteena oli erityisesti myös venäläinen käsitteistö, jota analysoimalla voidaan paremmin ymmärtää Venäjän informaatiopolitiikkaa ja muun muassa siihen liittyviä läpinäkymättömyyden käsitteellisiä haasteita.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (4.5.2020).

Ota yhteyttä:

Anders Blom, Eurofacts Oy, p. 0400 523409, etunimi.sukunimi(at)eurofacts.fi

Venäjä – strateginen viestintä

Yhteyshenkilö ministeriössä