Kestävän kehityksen edistämiseen tarvitaan lisäpotkua

Toimenpidesitoumuksissa paljon potentiaalia

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on organisaatioille ja yksityishenkilöille avoin ja vapaaehtoinen tapa osallistua konkreettisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Vuoteen 2050 tähtäävä Suomen kansallinen yhteiskuntasitoumus määrittelee keskeiset kestävän kehityksen tavoitteet. Niitä toteutetaan jo noin 700 toimenpidesitoumuksen avulla. Lisää aktiivisia toimia kuitenkin tarvitaan.

Sitoumusten määrän moninkertaistaminen nykyisestä vaatii sitoumuksen tehneiden hyvien kokemusten ja heille koituneiden konkreettisten hyötyjen näkyväksi tekemistä. Tämä edellyttää lisäpanostusta sitoumuksia koskevaan viestintään ja vuorovaikutukseen sekä itse työkalun kehittämistä.

Edelläkävijöiden innostus voi hiipua, jos toimenpidesitoumuksista kertyvää tietoa ei pystytä hyödyntämään tehokkaasti. Sitoumukset kokoavan verkkosivuston ja tietokannan kehittämiseen sekä yhteistyön koordinointiin eri aloitteiden, järjestelmien ja verkostojen välillä on oltava riittävästi resursseja.

Poliittisilla päättäjillä on tärkeä rooli esimerkin näyttäjinä, jotta Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen edelläkävijä. Johtajuutta tulee osoittaa sekä turvaamalla riittävät resurssit että korostamalla Suomessa kehitetyn sitoumusprosessin ainutlaatuisuutta ja kansainvälistä hyödynnettävyyttä.