Uusia keinoja vetovoimaisen luonnon turvaamiseen

Metsä- ja vesiympäristöt luovat puitteet luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle. Vaikka metsien ja vesialueiden virkistys- ja matkailukäytön mahdollisuudet ovat Suomessa periaatteessa hyvät, voi luontoympäristön heikko laatu vaikeuttaa myös luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Luontoympäristön laadun turvaaminen ja parantaminen tukee sekä luontomatkailun toimintaedellytyksiä että tavoitteita luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Tässä raportissa tarkastellaan luonnon vetovoimaisuuden turvaamisen uusia keinoja, kuten ekosysteemipalvelumaksuja ja ekologista kompensaatiota. Työssä selvitetään uudenlaisten toiminta- ja rahoitusmallien tarjoamia mahdollisuuksia ja mallien soveltamisen reunaehtoja vesi- ja metsäympäristöissä.

Analyysi perustuu katsaukseen kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta sekä kotimaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja käytännön kokemusten yhteenvetoon sekä sidosryhmiä osallistaneisiin haastatteluihin ja työpajoihin. Johtopäätöksissä nostetaan esiin erityisesti toimivien käytäntöjen monistaminen uusille alueille ja uusiin rahoitus- ja toimintamalleihin liittyvä kokeiluhankkeiden ja tutkimuksen tarve.