Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle

HUSin, Helsingin yliopiston, Espoon kaupungin ja THL:n yhteishankkeessa saatiin hyviä tuloksia mielenterveysintervention tuomisessa yläkoulujen opiskeluhuoltoon nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen hoitamiseksi. Kokeilu osoitti, että kouluissa kyetään hoitamaan nuorten depressiota.

Kaikkiaan 66 Espoon yläkoulujen työntekijää – koulukuraattoreja, -psykologeja ja -terveydenhoitajia – koulutettiin vuosina 2016–2017 antamaan oppilaille niin sanottua IPC-hoitoa. IPC on lyhennetty, kuusi tapaamiskertaa sisältävä sovellutus interpersoonallisesta terapiasta (IPT), joka on käytännönläheinen, terapiamalli masennuksen hoitoon.

Sekä työntekijät että nuoret itse arvioivat, että IPC-hoito tuotti nuorille merkittävän masennusoireiden vähentymisen. Vaikutus säilyi ja osin tehostui 3 kuukauden ja 6 kuukauden seurannassa. Vain 8 prosenttia kaikista hoidetuista nuorista ohjattiin seurannassa lopulta erikoissairaanhoitoon. Hoidoissa ei
todettu haittavaikutuksia tai merkittäviä turvallisuusriskejä.

Hankkeen yhteydessä tehtiin myös rekisteritutkimus, joka osoitti, että lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon avohoito on lisääntynyt lähes samassa suhteessa kuin vuodeosastohoito on laskenut vuosina 2016–2014 kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.