Uudet mittauskohteet, automatisaatio ja kansainvälistyminen haastavat ympäristötiedon laadun varmistusta

Mikromuovit ympäristössä, kierrätysmateriaalien ympäristövaikutukset ja sisäilman laatu ovat uusia ympäristöalan mittaustarpeita vuoteen 2030 mennessä

Kansallisia vertailulaboratorioita on useissa tutkimuslaitoksissa ja viranomaisorganisaatioissa, ja ne palvelevat muita alan laboratorioita laadun ja pätevyyden ylläpidossa. Toiminnalla on suoraa tai välillistä vaikutusta käytännössä lähes kaikkeen yritys- ja vientitoimintaan sekä ihmisten terveyteen ja elinympäristön tilaan. Uudet mittauskohteet luovat uudistumistarpeita
vertailulaboratoriotoiminnalle. Erityisesti mikromuovit ympäristössä, kierrätysmateriaalien ympäristövaikutusten seuranta sekä sisäilman laatu vaativat uudenlaista luotettavaa mittaustoimintaa.

Tuoreessa tutkimuksessa on ennakoitu ympäristöalan vertailulaboratoriotoimintaa Delfoimenetelmällä, joka kokoaa yli kuudenkymmenen asiantuntijan näkemyksen toiminnan kehittymisestä ja tulevaisuuden kehittämistarpeista.

Tutkimuksen mukaan ympäristöalan vertailulaboratorioiden on tärkeää tarttua seuraaviin haasteisiin vuoteen 2030 mennessä:

- Uudet mittauskohteet, kuten nanomateriaalien, mikromuovien ja lääkeaineiden leviäminen luonnossa ja ravintoketjussa, kierrätysmateriaalien ympäristövaikutukset sekä sisäilmakysymykset.
- Mittaustoiminnan automatisoituminen ja siirtyminen teknologisesti edistyneisiin mittausjärjestelmiin.
- Uusien teknologioiden kansalaisille tarjoamat mahdollisuudet osallistua itse ympäristöään koskevan tiedon tuottamiseen.
- Laboratoriotoimintojen yhtiöitymiseen ja kansainvälistymiseen sekä mittaustoimintaa tekevän palveluliiketoiminnan keskittymiseen varautuminen.