Alueellinen liikkuvuus tehostaa työmarkkinoita – kohtaanto-ongelmaa se ei ratkaise

Alueellinen liikkuvuus siirtää työvoimaa ja osaamista

Alueellista liikkuvuutta tulisi edistää kaavoittamalla riittävästi asuntoja, varmistamalla vuokra-asuntojen tarjonta sekä kehittämällä liikenne- ja viestintäinfraa. Työttömyyden hoitoon alueellisen liikkuvuuden lisääminen on varsin tehoton väline.

Työvoiman alueellinen liikkuvuus on tärkeä osa hyvin toimivien työmarkkinoiden dynamiikkaa. Se siirtää työvoimaa ja osaamista alueiden välillä. Työvoiman alueellinen liikkuvuus muodostuu työllisten työpaikan vaihdosta ja työttömien työllistymisestä toiselle alueelle. Muuttamisen lisäksi työvoiman liikkuvuuteen vaikuttaa asuinalueen ulkopuolella työssäkäynti ja sen muutokset. Työvoiman liikkumisen lisäksi työpaikat voivat siirtyä alueelta toiselle.

Tutkimuksessa selvitettiin alueellisen liikkuvuuden nykytilaa ja laajuutta. Erityisesti tarkasteltiin työhön liittyvää liikkumista selvittämällä pendelöinnin ja pitkän matkan pendelöinnin laajuutta sekä yksilöiden, työpaikkojen ja alueiden ominaisuuksia, jotka vaikuttavat liikkuvuuteen ja liikkuvuusmuotovalintoihin. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin julkisen hallinnon keinoja edistää työvoiman ja työn liikkuvuutta, jotta työmarkkinoiden kohtaanto paranisi.