Hyppää sisältöön

Framsynsforumet söker under Bengt Holmströms ledning lösningar till förändringarna i arbetslivet

Utgivningsdatum 12.9.2017 10.38
Pressmeddelande 396/2017

Det nationella framsynsforumet FinnSight för samman de främsta experterna och andra inflytelserika aktörer från olika branscher i Paasitorni i Helsingfors tisdagen den 19 september. Då diskuteras olika sätt att även i framtiden bidra till ett framgångsrikt Finland och framgångsrikt finländskt arbete. Forumet öppnas av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. Professorn vid Massachusetts Institute of Technology, Nobelpristagaren Bengt Holmström håller keynote-anförandet.

Med förändringar i arbetslivet avses djupa tekniska, ekonomiska och samhälleliga förändringar som fortgår över generationsgränser. I centrum av dessa står automatisering, robotar, artificiell intelligens, kreativ förstörelse samt utveckling av delnings- och plattformsekonomin. Förändringarna i arbetslivet kommer att få omfattande konsekvenser och de utmanar hela det traditionella välfärdssamhället. I sin smärtsammaste form kan de leda till att förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och arbete bryts. Den tekniska utvecklingen förväntas dock bidra till ekonomisk tillväxt.

Vid framsynsforumet FinnSight försöker experter och beslutsfattare med kunskaper om framtidens arbete, försörjning och affärsverksamhet hitta lösningar till förändringarna i arbetslivet. De tar itu med frågan på ett proaktivt och konkret sätt.

I diskussionen deltar styrelseordföranden för Sanoma Abp Pekka Ala-Pietilä, generaldirektören för Utbildningsstyrelsen Olli-Pekka Heinonen, direktören för samhällsrelationer vid Folkpensionsanstalten Olli Kangas, direktören för prognostisering och strategi vid Sitra Paula Laine, statssekreteraren vid statsrådets kansli Paula Lehtomäki och professorn vid Näringslivets forskningsinstitut och Aalto-universitetet Timo Seppälä.

Deltagarnas anföranden väcker tankar om hur vi ska svara mot de utmaningar som förändringarna i arbetslivet medför och vilket slags framtid vi vill att Finland ska ha. Hur organisera välfärdssamhället om allt fler människor trots den ekonomiska tillväxten hamnar utanför det traditionella arbetslivet? Hur kan människor etablera sig i samhället om det inte sker genom arbete? Hur göra det lättare för företagen att inleda ny verksamhet eller för individerna att hitta nytt arbete och ny sysselsättning?

FinnSight stöder regeringens framtidsredogörelse

Trots att förändringarna i arbetslivet kan få enorma konsekvenser, sker förändringen inte så snabbt att den inte kunde påverkas. FinnSight är en del av beredningen av regeringens framtidsredogörelse som fokuserar på förändringar i arbetslivet. Redogörelsen stöder förberedelserna inför olika förändringsförlopp och erbjuder alternativa lösningar.

Den första delen av framtidsredogörelsen Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet lämnades till riksdagen i juni. I den första delen presenteras olika förändringsförlopp i fråga om arbetets framtid. Också olika samhällspolitiska frågor som förändringarna ger upphov till lyfts fram. Den andra delen av redogörelsen, som kommer att lämnas till riksdagen 2018, går närmare in på politiska frågor kring förändringarna i arbetslivet, beslutsbehov och lösningsalternativ.

Framsynsforumet FinnSight 2017 ordnas i Paasitorni, Helsingfors, kl. 11.00–16.30. Det är också möjligt att följa vissa delar av evenemanget på webben och på Twitter under #FinnSight . Mer information om talarna och programmet samt en länk till webbsändningen finns på evenemangets webbsida (på finska)

Evenemanget arrangeras av statsrådets kansli, Finlands Akademi, Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Sitra, Innovationsfinansieringsverket Tekes, arbets- och näringsministeriet och det nationella framsynsnätverket.

Ytterligare information: Jenni Lahtinen, projektplanerare, statsrådets kansli, [email protected], +358 50 303 2743.