Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Työelämän murros edellyttää pitkän aikavälin ratkaisuja

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.4.2018 9.00
Tiedote 165/2018

Työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat edellyttäen pitkäaikaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja muun muassa lainsäädännössä, sosiaaliturvassa ja koulutuksessa. Työn tulevaisuuteen liittyviä haasteita on helppo nimetä, mutta työn muutoksen kaltainen monimutkainen ilmiö ei helposti käänny politiikkatoimiksi ja konkreettisiksi ratkaisuiksi. Näin todetaan torstaina 5. huhtikuuta julkistetussa taustaselvityksessä. ”Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen - tahtotiloja työn tulevaisuudesta” –raportissa on selvitetty työn tulevaisuutta, päätöksenteon tarpeita sekä yhteiskunnallisia ratkaisuja.

Työn murros on kompleksinen ilmiö, joka aiheuttaa jännitteitä työn organisoitumisessa, sisällöissä, osaamisessa, toimeentulossa ja työn merkityksessä. Työn aika- ja paikkasidonnaisuus heikkenee, mutta muutostahti vaihtelee aloittain. Teknologia tulee korvaamaan entistä enemmän rutiininomaisia töitä, mikä muuttaa työnkuvaa. Työmarkkinoiden ja koko työelämän joustavuus lisääntyy tukien yksilön autonomiaa, mutta se luo samalla epävarmuutta toimeentulosta.

Muutosta on silti mahdollista ohjata yhteisesti tunnistetun pitkän aikavälin tahtotilan avulla. Ratkaisuja murrokseen voisivat olla perustulon kaltainen sosiaaliturva sekä tuki siirtymille työnteon kategoriasta toiseen. Koulutuksessa korostuu muun muassa metataitojen opettamisen tärkeys kaikilla luokka-asteilla. Koulutuksessa tarvitaan myös koko väestön kattava, laadukas elinikäisen oppimisen järjestelmä.

Lisäksi raportissa ehdotetaan toimintamallia, jolla pitkän aikavälin keskustelua työn tulevaisuudesta voidaan jatkaa. Raportin näkemykset pohjautuvat muun muassa asiantuntija- ja päättäjähaastatteluihin, työpajoihin ja väestötasoiseen kyselytutkimukseen.

Raportti laadittiin osana elokuussa 2017 alkanutta Työn murros -hanketta, jonka toteuttivat yhteistyössä ajatushautomo Demos Helsinki ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hankkeessa olivat lisäksi mukana asiantuntijoina Juha Honkatukia (THL), Anu Järvensivu (Simppelisti Oy) Heikki Hiilamo ja Ville-Veikko Pulkka (Helsingin yliopisto). Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa

Raportti

Raportti toimii taustaselvityksenä hallituksen tulevaisuusselonteon toiselle osalle, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle kesällä 2018.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: Raportti: johtaja Johannes Koponen, Demos Helsinki, p. 041 540 3608, [email protected] sekä hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelu: erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 430, [email protected]