Hyppää sisältöön

EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

79 971 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–5/2020

Euroopan unioni (EU) on 2010-luvulla yhä voimakkaammin ottanut käyttöön pakotteet poliittisena työkaluna, joita on suunnattu myös naapurisuurvaltaa ja keskeistä kauppakumppania Venäjää vastaan. Globaalin kilpailun kiristyessä sekä geopolitiikan ja -ekonomian korostuessa maailmanpolitiikassa, EU:n pakotepolitiikan mahdollisuuksia raamittaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yhtäältä lännen yhtenäisyys ja toisaalta nousevien talouksien valta-aseman vahvistuminen.  

EU:n pakotepolitiikan tulevaisuus on Suomelle tärkeää. Osana Euroopan unionia Suomi tarvitsee selkeän kuvan uusien pakotteiden kustannuksista ja niiden jakautumisesta jäsenmaiden välillä, pakotteiden tehosta suhteessa niiden aiheuttamiin kustannuksiin sekä EU:n pakotepolitiikkaan vaikuttavista poliittisista trendeistä. Hyvä ymmärrys pakotepolitiikan trendeistä on tärkeää myös suomalaisen liike-elämän kannalta. Yritysten kansainvälistyessä niiden edellytykset liiketoimintaan muissa maissa saattavat vaikeutua pakotteiden seurauksena.

Tämän tutkimushankkeen päätavoitteena oli tutkia

  1. EU:n pakotepolitiikan kehitystä ja
  2. arvioida sen merkitystä Suomelle sekä
  3. vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin.

Hankkeessa sivuttiin myös Yhdysvaltojen pakotepolitiikan seurauksia EU:lle ja suomalaisille yrityksille.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (27.5.2020).

Ota yhteyttä:

ohjelmajohtaja Juha Jokela, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7730, etunimi.sukunimi(at)fiia.fi

Pakotteet osana EU:n ulkoista toimintaa

Yhteyshenkilö ministeriössä