Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu

Päättynyt

Toteuttajat

Owal Group Oy, 4Front Oy

Rahoitussumma

96 500 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 7/2018–2/2019

Tutkimuksessa tarkasteltiin jatkuvan oppimisen ekosysteemiä: sitä miten työn murrokseen on reagoitu ja miten työn murros vaikuttaa jatkuvan oppimisen organisontiin. Millaisia ovat jatkuvan oppimisen systeemiset rakenteet, millaisia erilaisia liittymäkohtia rakenteiden ja järjestelmien sisällä ja välillä on sekä miten järjestelmät ovat rahoitettu. Millaisia rakenteellisia joustavuushaasteita on koettu ja miten niihin on reagoitu. 

Tutkimuksella tuotettiin ajankohtainen kuva siitä, kuinka Suomen keskeiset, korkean teknologian verrokkimaat ovat regoineet työn murrokseen ja järjestäneet jatkuvan oppimisen rahoituksen ja rakenteen. Tutkimuksessa etsittiin mekanismeja, jotka tukevat erityisesti joustavan ja jatkuvan oppimisen kokonaisuutta: sitä mitkä rakenteelliset, lainsäädännölliset, rahoitukselliset tai toimintavalliset tekijät vaikuttavat oppimiseen. Työn murros tarkoittaa lukuisten joustavuushaasteiden esiinnousua. Millainen on tulevaisuuden jatkuvan oppimisen kokonaisuus, joka on joustava ja huomioi monimuotoiset tavat opiskella, uudelleenkouluttaa itsensä ja tehdä työtä? Miten työ ja opiskelu sovitetaan yhteen, joka tukee samalla parhaiten oppimista, toimeentuloa ja tuottavaa työtä? 

Tutkimuksen tavoitteena oli koota yhteen kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja ratkaisuja. Tavoitteena oli ymmärtää kokonaisvaltaisesti mitkä tekijät ovat olennaisia jatkuvan oppimisen rakenteiden ja menettelytapojen yhteensovittamisessa ja miten erilaisilla ratkaisuilla voidaan tukea näiden joustavaa yhteenliittymistä elämän erilaisessa oppimisen vaiheissa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (26.2.2019).

Ota yhteyttä:

Olli Oosi, Owal Group Oy, p. 050 530 4737, olli(at)owalgroup.com

Osaaminen ja koulutus Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu

Yhteyshenkilö ministeriössä