Hyppää sisältöön

Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen

Käynnissä

Toteuttajat

Oulun yliopisto, NHG Finland Oy

Rahoitussumma

149 944 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2023–6/2023

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen tavoitteena on lisätä kotiin vietäviä palveluja. Kotiin vietävien palvelujen käyttöönotto ei kuitenkaan ole ongelmatonta: ne vaativat merkittäviä investointeja sekä rahallisesti että ajallisesti. Hanke tuottaa tutkittua tietoa kotisairaalatoiminnan toimintakentästä, asiakaskokemuksista ja asumisratkaisuista sekä omaisten ja lähteisten tilanteesta, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisten palvelupolkujen kehittämisessä. Hanke tuottaa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. vammaisten henkilöiden sekä kulttuuristen ja etnisten vähemmistöjen palliatiivisen hoidon järjestämisessä ja joilla voidaan lisätä asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä.

Digitaalisten palveluiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää yleensä prosessien ja toimintamallien muuttamista. Lisäksi on paljon asiakasryhmiä, joille itsenäistä suoriutumista tukevat älykkäät teknologiat eivät sovellu. Hanke tuottaa kokonaisvaltaista tietoa osaamis- ja koulutustarpeista, jota voidaan hyödyntää henkilöstösuunnittelussa ja henkilöstön koulutuksessa. Hanke tuottaa uutta tietoa digitaalisista palveluista, joilla voidaan lisätä teknologiakyvykkyyttä sekä ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä hyvinvointialueiden palvelustrategiassa. Samalla tuotetaan tietoa, mille asiakasryhmille digipalvelut eivät sovellu, jotta palveluntuottajat osaisivat huomioida heidät, ja sote-palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa jatkossa.

Erilaiset toteutusmallit ja asiakasryhmät tuovat omat haasteensa kotisairaalatoiminnan arviointiin, vertailuun ja laadun seurantaan. Hankkeen tuloksena syntyy ajantasainen yleiskuva suomalaisen kotisairaalatoiminnan vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta. Hankkeessa keskitytään tarkastelemaan kotisairaalatoimintaa potilaiden/asiakkaiden, omaisten ja läheisten, palvelujärjestelmän ja palveluntuottajien näkökulmasta. Hankkeen keskeisistä tuloksista laaditaan suositus kansallisista toimenpiteistä.

Hankkeen tavoitteena on luoda ja ajantasainen yleiskuva suomalaisen kotisairaalatoiminnan nykytilasta, vaikuttavuudesta ja mittaamisesta kotisairaalatoiminnan ja lainsäädännön kehitys- ja muutostarpeiden tunnistamiseksi. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää palvelujärjestelmää koskevassa päätöksenteossa, hyvinvointialueiden ohjauksessa sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden kehittämisessä.

Ota yhteyttä:

Yliopistotutkija Miia Jansson, Oulun yliopisto, p. 044 592 5948, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Kotisairaalatoiminnan toteuttamismallit ja vaikuttavuus

Yhteyshenkilö ministeriössä