Hyppää sisältöön

Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa - osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista

Päättynyt

Toteuttajat

Kuntoutussäätiö, Maria Akatemia

Rahoitussumma

189 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–2/2023

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti sovittelun käyttöä rikos- ja riita-asioissa pyritään lisäämään, jotta oikeudenkäyntien määrää saataisiin pienennettyä. Sovitteluun voidaan ohjata monenlaisia tapauksia mukaan lukien lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltatapauksia, joita oli vuonna 2019 noin kolmannes kaikista sovitteluun ohjatuista väkivaltarikoksista. Nämä tapaukset muodostavatkin noin 15 % kaikista kyseisenä vuonna sovitteluun ohjatuista tapauksista (THL 2020).

Tällä tutkimushankkeella Kuntoutussäätiön ja Maria Akatemian muodostaman konsortion tavoitteena oli tarvittavan lisätiedon tuottaminen lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun ohjattujen uhrien ja tekijöiden kokemuksista sovitteluprosessista, sovittelun vaikutuksista heidän elämäänsä ja väkivaltahistoriaansa sekä sovittelun mahdollisista vaikutuksista väkivallan päättymiseen.

Tutkimuksella selvitettiin myös sitä, onko sovittelun osapuolia ohjattu oman väkivallan jatkotyöskentelyyn ja onko sovittelutoimisto seurannut sovittelussa mahdollisesti tehtyjä sopimuksia. Tutkimuksen tulokset täydentävät aiheesta viime vuosina tehtyjä selvityksiä ja ne ovat hyödynnettävissä lähisuhteissa tapahtuvien väkivaltarikosten sovittelun soveltuvuuden arvioinnin ja sovitteluprosessin kehittämisen tukena.

Tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa tietoa lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun ohjattujen kokemuksista prosessista ja sen vaikutuksista osapuolten elämään sekä mahdolliseen väkivallan päättymiseen. Lisäksi tutkimuksessa tuotettiin demografista tietoa sovittelun osapuolista ja siitä, millaisia lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltarikoksia sovitellaan ja kuinka sovittelun osapuolia ohjataan jatkotukipalveluihin. 

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Toistaiseksi (3/2023):

  • Rikos- ja riita-asioiden sovittelun neuvottelukunnan kannanotto
  • Oikeusministeriön ja sen hallinnonalan sovittelutoimintaa edistävä työryhmä (osa HO-hanketta) (tulossa)
  • Tasa-arvoasian neuvottelukunnan kuuleminen tutkijoille.
  • Sovittelutoiminnan kehittämisessä ja sovittelutoiminnan vastuuhenkilöille sekä ammattihenkilöille lähisuhdeväkivallan koulutuksesta olevat kehittämispäivät ja kokoukset,  (THL)
  • Lisäksi vapaaehtoissovittelijoiden koulutukset jatkossa (THL)

Tutkimusta hyödynnetty ja siihen viitattu ainakin seuraavissa:

Asia noussee myös seuraavaan hallitusohjelmaan ja tutkimuksen tulokset tulee olemaan käytössä. Tulossa mm. kuulemiset NAPE:n kanssa ja pyöreän pöydän keskustelussa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkija Farid Ramadan, Kuntoutussäätiö, p. 044 781 3169, etunimi.sukunimi(at)kuntoutussaatio.fi

Selvitys lähisuhdeväkivallan sovittelusta ja sen vaikutuksista

Yhteyshenkilö ministeriössä