Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–1/2024

Työllisyyden kuntakokeiluilla tähdätään laajamittaiseen työvoimapalvelujen uudistamiseen ja tehostamiseen, jolla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa, palvelujärjestelmän kustannustehokkuuden parantumista ja työnhakijoiden hyvinvoinnin ja työmarkkinavalmiuksien kohentumista. On tärkeätä tuottaa tietoa kokeilujen myötä palveluissa ja asiakaskunnan palvelu- ja työllisyyspoluissa tapahtuvissa muutoksista, palvelujen uudistamisen vaikeuksista ja onnistumisista sekä eri kokeilujen erilaisten mallien tuottamista eroista palveluprosessien onnistuneisuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Tällainen tieto voi merkittävästi hyödyttää työvoimapolitiikan palvelurakenneuudistuksen ja TE-palvelujärjestelmän jatkokehittämistä.

Työvoimapolitiikan uuden rakenteen tueksi on saatava niin uskottavaa tietoa, että se hyväksytään läpi valtion hallinnon ja yhteiskunnan. Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmä on monin osin vaikeasti työllistettävissä ja heidän palvelutarpeensa ovat pitkiä ja monipolvisia. Tyypillinen toimenpiteiden vaikutusarviointi ei sovellu kovin hyvin tällaisten palveluprosessien arviointiin. Kuntakokeilukaan ei ole toimeenpanoltaan arvioinnin kannalta täydellinen. Se mahdollistaa kuitenkin uskottavan vertailuasetelman tilastollisille arvioinneille joiltain osa-alueiltaan. Laadulliselle tutkimukselle suuri muutos palveluiden tuottamisessa on varsinainen aarreaitta.

Arvioinnin päätavoite oli tuottaa perusteltua tietoa siitä, millaisia vaikutuksia kuntapohjaisella työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisellä on ollut työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointinäkökulmista ja millaisiin vaikutusmekanismeihin nämä tulokset perustuvat.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Arvioinnin esille nostamat havainnot ja kehittämiskohteet ovat hyödynnettävissä TE24-uudistuksen toimeenpanon valmistelussa sekä aikanaan toimeenpanossa. 

Väliraporttien 1 ja 2 tuloksia on esitelty ja käsitelty muun muassa kuntakokeilujen valtakunnallisessa ohjausryhmässä, TE-hallinnon valtakunnallisessa yhteistoimintaryhmässä sekä eri tilaisuuksissa. Loppuraporttia esitellään ja käsitellään kevään 2024 aikana vastaavasti, minkä lisäksi suunnitteilla on tulosten hyödyntäminen kuntakokeilujen viimeisen vuoden seurannassa. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Simo Aho, Tampereen yliopisto, p. 050 318 6059, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Työllisyyden kuntakokeilujen vaikutusarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä