Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen

Käynnissä

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto, Vanhan Vaasan sairaala

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–11/2021

Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksien arviointi perusteellisesti. Rikosoikeudellisen taustoittamisen tarve johtuu osaltaan tutkimuskuvauksessa esitetystä havainnosta, jonka mukaan ”väkivaltariskiarvion nykyinen asema vapauttamisharkinnassa on lainsäädännön tasolla jonkin verran epäselvä”.

Vaarallisuus-, väkivaltariski ja uhka-arviointi voi vaikuttaa rikosoikeudelliseen seuraamukseen monilla tavoin. Keskeisiä kysymyksiä ovat, missä rangaistuksen vaiheessa arviointi tehdään, minkälaisessa arviointiprosessissa se syntyy ja mikä tuomioistuin tai muu viranomainen tekee arvioinnin perusteella rikosoikeudelliseen seuraamukseen vaikuttavan ratkaisun. Merkille pantavaa Suomessa on yhtäältä se, että arviointiprosessit eroavat toisistaan ja toisaalta se, että perusterminologia on epäselvää. Viimeksi mainittu ilmenee jo tutkimustehtävän kuvauksessa. Voidaan kysyä, miksi puhutaan erikseen vaarallisuus-, väkivaltariski- ja uhka-arvioista?

Tutkimuksessa analysoidaan millä menetelmillä vaarallisuus-, väkivaltariski- ja uhka-arvioita nykyisin tehdään ja miten niitä voitaisiin mahdollisesti kehittää ja hyödyntää nykyistä paremmin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös käytössä olevien arviointimenetelmien luotettavuutta. Lisäksi selvitetään miten tuomioistuimille, Rikosseuraamuslaitokselle ja mahdollisesti muille tahoille oikeuspsykiatrialla ja  psykologiassa tuotettavia arvioita tulisi laatia, jotta niillä olisi oikeasuuntaista käyttöarvoa. Erityisesti tutkitaan sitä, miten väkivaltariskiarvioita voitaisiin parhaiten hyödyntää väkivaltarikollisten vapauttamista harkittaessa. Tarkoituksena on tutkimustehtävän edellyttämällä tavalla kartoittaa, mitkä ovat erityisesti tuomioistuinten tarpeet saada oikeuspsykiatrisia ja oikeuspsykologisia arvioita ja kuinka laadunvarmistus on rakenteellisesti järjestetty.

Ota yhteyttä:

hankekoordinaattori Emilia Eskelinen, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 505 6344, etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen

Yhteyshenkilö ministeriössä