Hyppää sisältöön

Verkkoviha: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot

Päättynyt

Toteuttajat

Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu

Rahoitussumma

99 995 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–6/2022

Verkkoviha -hankkeessa Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Poliisiammattikorkeakoulun tutkijat kartoittivat vihapuheen tuottajia ja levittäjiä sekä heidän motiivejaan. Hankkeessa tutkittiin sosiaalisen median vihapuhetta määrällisesti (verkostoanalyysi, koneoppiminen) ja laadullisesti (sisältöjen teemat ja retoriikka, internet-etnografia), tuotettiin tietoa rangaistavan vihapuheen tekijöistä poliisiammattikorkeakoulun ainutlaatuisen tilastoaineiston avulla sekä haastateltiin vihapuheen tuottajia näiden motiiveista ja mahdollisista vihapuheen tuottamisen lopettamiseen vaikuttaneista tekijöistä. 

Vihapuhe on viime vuosina herättänyt runsaasti keskustelua ja huolta. Se on määritelty yhdeksi yhteiskuntaa ja demokratiaa uhkaavista ongelmista. Sitä on tutkittu ja tutkitaan paraikaa. Vihapuheen tuottajista on kuitenkin olemassa vasta vähän systemaattisesti kerättyä tietoa. Vihapuheen laajuutta ja laatua sekä sen tuottajia ja levittäjiä koskevan tiedon puute ja tutkimustiedon tarve on tunnistettu useissa vihapuhetta käsittelevissä hankkeissa ja raporteissa. Jotta vihapuheen haitallisia vaikutuksia voidaan hillitä ja löytää keinoja vihapuheen ehkäisemiseksi, tarvitaan systemaattista tietoa vihapuheen tuottajista ja levittäjistä sekä heidän motiiveistaan, verkostoistaan ja toimintatavoistaan. Vihapuheen tekijöistä tarvitaan tutkittua tietoa, jotta pystytään paremmin suunnittelemaan vihapuheen vastaista toimintaa ja lainsäädäntöä. Tähän tiedon tarpeeseen Verkkoviha -hanke vastasi.

Hankkeen päätavoite oli tuottaa tietoa vihapuheen tuottajista ja levittäjistä sekä heidän verkostoistaan ja toimintatavoistaan ja lisätä ymmärrystä heidän toimintansa motiiveista.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeessa tuotettua tietoa on hyödynnetty erilaisissa tilannekuvakatsauksissa ja kokouksissa, kuten erilaisten turvallisuuteen liittyvien verkostojen kokouksissa. Jatkossa tuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa poliisin tai alan koulutusten suunnittelussa ja mahdollisen viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskuksen konseptoinnissa. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

yliopistotutkija Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 3841, etunimi.sukunimi(at)jyu.fi

Vihapuheen tuottajat ja levittäjät

Yhteyshenkilö ministeriössä