Hyppää sisältöön

Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

180 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–12/2021

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan valtioneuvosto käynnistää valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneista oikeudenloukkauksista. Tutkimushanke pohjustaa sovintoprosessia tuottamalla tietoa prosessin jatkolle muun muassa siitä, miten kohdeyhteisö suhtautuu sovintoprosessiin. 

Sovintoprosessia varten on tärkeää kuvata ja käsitteellistää, mitä kohdeyhteisön oikeudenloukkaus tarkoittaa.

Hankkeen ensisijaisena tehtävänä oli selvittää laajasti kohdeyhteisöön kohdistuneita oikeudenloukkauksia 1900-luvun alusta alkaen sekä sitä, miten nämä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat kohdeyhteisön mahdollisuuksiin osallistua yhdenvertaisesti yhteiskuntaan mutta myös sen edellytyksiin ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Samalla oli tärkeää tarkastella kohdeyhteisön ylisukupolvisia kokemuksia oikeudenloukkauksien vaikutuksista yksilö- ja yhteisötasolla.

Tietoa tarvitaan molempia kotimaisia viittomakieliä käyttävistä henkilöistä sekä kohdeyhteisöstä laajemminkin siten, että sen ymmärretään käsittävän myös muun muassa kuurojen vanhempien kuulevat lapset (ns. codat, children of deaf adults). Tutkimushanke tuotti tietoperustaa, jota sovintoprosessin suunnittelussa ja toimeenpanossa tarvitaan. 

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa kohdeyhteisöön kohdistuneista oikeudenloukkauksista 1900-luvun alusta nykypäivään. Tutkimuksella saadulla tiedolla edistetään kohdeyhteisön jäsenten yhteiskunnallista osallisuutta. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

apulaisprofessori Hisayo Katsui, Helsingin yliopisto, p. 040 723 6680, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Kuuroihin ja viittomakieltä käyttäviin kohdistuneet oikeudenloukkaukset

Yhteyshenkilö ministeriössä