Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset

Käynnissä

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

180 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–12/2021

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan valtioneuvosto käynnistää valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneista oikeudenloukkauksista. Tutkimushanke pohjustaa sovintoprosessia tuottamalla tietoa prosessin jatkolle muun muassa siitä, miten kohdeyhteisö suhtautuu sovintoprosessiin. 

Sovintoprosessia varten on tärkeää kuvata ja käsitteellistää, mitä kohdeyhteisön oikeudenloukkaus tarkoittaa. Hankkeen ensisijaisena tehtävänä on selvittää laajasti kohdeyhteisöön kohdistuneita oikeudenloukkauksia 1900-luvun alusta alkaen sekä sitä, miten nämä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat kohdeyhteisön mahdollisuuksiin osallistua yhdenvertaisesti yhteiskuntaan mutta myös sen edellytyksiin ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Samalla on tärkeää tarkastella kohdeyhteisön ylisukupolvisia kokemuksia oikeudenloukkauksien vaikutuksista yksilö- ja yhteisötasolla. Tietoa tarvitaan molempia kotimaisia viittomakieliä käyttävistä henkilöistä sekä kohdeyhteisöstä laajemminkin siten, että sen ymmärretään käsittävän myös muun muassa kuurojen vanhempien kuulevat lapset (ns. codat, children of deaf adults).

Tutkimushanke tuottaa tietoperustaa, jota sovintoprosessin suunnittelussa ja toimeenpanossa tarvitaan. Koska kaikkiin tämäntyyppisiin sovintoprosesseihin liittyy jo niiden yhteiskunnallisen luonteen kautta huomattavia eettisiä kysymyksiä, on tärkeää, että nämä tunnistetaan ja oikeudenloukkauksista tuotetaan sovintoprosessia varten tietoa eettisesti kestävällä tavalla. Samalla hanke tuottaa tietoa myös itse sovintoprosessiin liittyvistä keskeisistä eettisistä kysymyksistä.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on tuottaa tietoa kohdeyhteisöön kohdistuneista oikeudenloukkauksista 1900-luvun alusta nykypäivään. Tutkimuksella saadulla tiedolla edistetään kohdeyhteisön jäsenten yhteiskunnallista osallisuutta. 

Ota yhteyttä:

apulaisprofessori Hisayo Katsui, Helsingin yliopisto, p. 040 723 6680, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Kuuroihin ja viittomakieltä käyttäviin kohdistuneet oikeudenloukkaukset

Yhteyshenkilö ministeriössä