Hyppää sisältöön

YhdessäMielin

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen Mielenterveysseura ry, London School of Economics and Political Science, Åbo Akademi, A-klinikkasäätiö, Evipro Oy, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry

Rahoitussumma

189 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–2/2018

Mielenterveysongelmat, ja niiden osana päihdeongelmat, on kasvava kansanterveydellinen haaste. Suomalaisten fyysinen terveys paranee, mutta nykyinen palvelujärjestelmä ei ole pystynyt lisäämään psyykkistä hyvinvointia. Palveluita tarjotaan järjestelmälähtöisesti, niiden saatavuus on heikko, palvelujärjestelmä on pirstoutunut, resurssit eivät kohdennu oikein ja mielenterveystyön, ml. päihdetyön, kokonaisuus on vailla strategista ohjausta. Varhaisen avun puuttuessa ihmisten ongelmat monimutkistuvat ja kustannukset kasvavat. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden järjestää mielenterveys- ja päihdetyö toimivaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, ehkäisystä kuntoutukseen. Laadukkaat mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat saavutettavissa, käyttävät vaikuttavia työmenetelmiä, kunnioittavat asiakkaan oikeuksia, lisäävät osallisuutta ja vähentävät eriarvoisuutta. Heikko asiakaslähtöisyys, puuttuva sektoreiden välinen yhteistyö ja olemassa olevien resurssien, kuten kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen, hyödyntämättä jättäminen ovat nykyjärjestelmän kipupisteitä.

Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa ja levittää tutkittuun tietoon perustuvaa aineistoa suomalaisten päätöksentekijöiden käyttöön toimivista, vaikuttavista ja kustannustehokkaista mielenterveys- ja päihdepalveluista, kiinnittäen erityisesti huomiota mielenterveys- ja päihdepalvelujen vaikutuksiin hyvinvointi- ja terveyseroihin ja yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Hanke huomioi koko elämänkaaren, mukaan lukien lasten ja ikäihmisten mielenterveys- (ja päihde-)palvelut. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksia koskevaan tiedotteeseen ja Policy Brief -katsaukseen (7.2.2018)

Ota yhteyttä:

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura ry, p. 0400 659 101, etunimi.sukunimi(at)mielenterveysseura.fi

Kansalaisten asiointi julkisessa hallinnossa Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä