Hyppää sisältöön

YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–2/2022

Vuoden 2018 alussa Suomessa voimaan tullut asetus rakennuksen esteettömyydestä on osa YK:n vammaissopimuksen kansallista toteuttamista ja esimerkki vähimmäisstandardeista, joihin sopimus velvoittaa. Asetuksessa tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslain esteettömyyden toteutumisen vaatimuksia koskien rakennusta ja sen tonttia. Yleisten ulkoalueiden esteettömyydestä ei ole lakia tarkentavaa asetusta. Tarvitaan siis lisää tietoa esteettömyyslainsäädännön ja ohjauksen tarpeista, jotta YK:n vammaissopimuksen velvoitteet saadaan täytettyä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Rakennetun ympäristön esteettömyyden tilasta ei ole olemassa kattavaa kokonaisnäkemystä. Asuinrakennuskannan esteettömyydestä on toteutettu selvityksiä 2010-luvun alussa . Lisäksi ympäristöministeriön ikääntyneiden asuminen tutkimusohjelmissa on asumisen esteettömyyteen liittyvää tietoa kuten myös ARAn ja kuntien jälkiasennushissihankkeissa. Tärkeää on kuitenkin saada kokonaiskuva olemassa olevan rakennuskannan esteettömyydestä myös yleiseen käyttöön tarkoitettujen tilojen osalta.

Esteettömyyskartoitusmenetelmä ESKEH on kehitetty Invalidiliitossa 2007-2009 yhteistyössä järjestöjen, tutkimustahojen, kaupunkien ja ministeriöiden kanssa. Vuonna 2018 päivitetty menetelmä käsittää rakennuksen ja tontin esteettömyyden kartoituslomakkeet kriteereineen sekä -oppaan. Menetelmän rinnalla on kehitetty erilaisia esteettömyyden toteutumisen tarkistuslistoja. Viime vuosina on esteettömyyskartoitusten tekemisen määrä lisääntynyt ja muutamat kunnat vaativat laajojen korjaushankkeiden suunnittelun alkaessa niiden tekemisen. Kiinteistöjen kuntokartoitusten yhteydessä ei kuitenkaan aina tehdä esteettömyyskartoituksia eikä toteutuksien valvontaan kuulu esteettömyyden tason kirjaaminen, joten systemaattisesti kerättyä tietoa rakennetun ympäristön todellisesta esteettömyyden tilasta ei ole.

Hanke pyrki korjaamaan nämä epäkohdat kartoittamalla vallitsevan tilanteen, tutkimalla kansainvälisiä esimerkkejä sekä hyviä käytäntöjä ja tekemällä ehdotuksia Suomen asetusten, säädösten ja lainsäädännön täydentämiseksi.

Selvityksen päätavoitteena oli tuottaa uutta tietoa tulevia esteettömyyden lainsäädäntötarpeita varten, jotta YK:n vammaissopimuksen velvoitteet saadaan täytettyä kestävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

professori Laura Arpiainen, Aalto-yliopisto, p. 050 465 2065, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys

Yhteyshenkilö ministeriössä