Hoppa till innehåll

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018

Statsrådets kansli öppnade den 2 oktober 2017 anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande för ansökan. Ansökan baserade sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018. Ansökningstiden upphörde den 9 november 2017 kl. 14.00.

Utrednings- och forskningsplanen består av åtta komponenter, och för dem valda teman, som öppnades för ansökan.

Besluten om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten ska fattas så snart som möjligt efter slutet av sökningen. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningshandlingar:

Frågor och svar

Om sökanden inte hittar svar på sina frågor i ansökningshandlingarna, kan eventuella frågor senast den 19 oktober 2017 skickas till adressen [email protected]. Svar på alla frågor som kommit in inom utsatt tid publiceras senast den 30 oktober 2017 på denna sida.

Informationstillfällen den 10 och 12 oktober 2017

Det ordnas informationstillfällen om vissa utrednings- och forskningsteman tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 10.15–12.45 i Vetenskapernas hus, sal 505 och torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 9.00–14.00 i Vetenskapernas hus, sal 104 (adr. Kyrkogatan 6, Helsingfors). Informationstillfällena kan följas i direkt webbsändning. Det är också möjligt att ställa frågor via fjärranslutning.

Presentationer tisdagen den 10 oktober

Allmänt om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, Sari Löytökorpi, SRK och presentation av temaområdet ”6.6 Landskapsreformen och nya samarbetsstrukturer för att främja bildning och välfärd”, Merja Niemi, UKM (på finska)

Allmänt om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, Sari Löytökorpi, SRK och presentation av temaområdet ”7.6 Effektiviteten hos tjänster för unga som uppvisar symptom genom att begå brott”, Minna Piispa, JM (på finska)

Videoinspelning

Presentationer torsdagen den 12 oktober

Allmänt om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, Sari Löytökorpi, SRK och presentation av temaområdet ”4.10 Främjande av cirkulär ekonomi genom höjd återvinningsgrad för kommunalt avfall”, Sirje Sten, MM (på finska)

Allmänt om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, Sari Löytökorpi, SRK och presentation av temaområdet ”2.2 Situationen och utvecklingsbehoven i fråga om ekosystemen för den kreativa ekonomin i Finland – en utredning som grundar sig på internationella jämförelser”, Kimmo Aulake, UKM (på finska)

Allmänt om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, Sari Löytökorpi, SRK och presentation av temaområdet ”7.4 Tillgången och kvaliteten på rättshjälpstjänster för medborgare och asylsökande”, Päivi Tiainen-Hyrkäs, JM (på finska)

Allmänt om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, Sari Löytökorpi, SRK och presentation av temaområdet ”2.3 Bedömning av behoven av att utveckla specialundervisningen inom småbarnspedagogiken och i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen”, Kirsi Alila och Jussi Pihkala, UKM (på finska)

Videoinspelning