Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan haku 2018

Valtioneuvoston kanslia avasi 2.10.2017 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustui valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Hakuaika päättyi 9.11.2017 klo 14.00.

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu kahdeksasta osakokonaisuudesta ja niille valituista teemoista, jotka avattiin hakuun.

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista pyritään tekemään joulukuun 2017 aikana. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakemusmäärät teemoittain haku 2018

Hakuasiakirjat:

Kysymykset ja vastaukset

Vastaukset 19.10.2017 mennessä lähetettyihin hakua ja sen teemoja koskeviin kysymyksiin (liite päivitetty 2.11.2017)

Hakuinfotilaisuudet

Osasta selvitys- / tutkimusteemoja järjestettiin avoimet infotilaisuudet tiistaina 10.10.2017 sekä torstaina 12.10.2017 klo 9.00–14.00

Tiistain 10.10. esitykset ja videotallenteet

Yleistä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta, Sari Löytökorpi, VNK ja hakuteeman ”6.6 Maakuntauudistus ja uudet yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä” esittely Merja Niemi, OKM

Katso videotallenne

Yleistä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta, Sari Löytökorpi, VNK ja hakuteeman ”7.6 Rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuus” esittely Minna Piispa, OM

Katso videotallenne

Torstain 12.10. esitykset ja videotallenteet

Yleistä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta, Sari Löytökorpi, VNK ja hakuteeman ”4.10 Kiertotalouden edistäminen yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nostamalla” esittely Sirje Sten, YM

Katso videotallenne

Yleistä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta, Sari Löytökorpi, VNK ja hakuteeman ”2.2 Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämistarpeet - kansainväliseen vertailuun perustuva selvitys” esittely Kimmo Aulake, OKM

Katso videotallenne

Yleistä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta, Sari Löytökorpi, VNK ja hakuteeman ”7.4 Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalvelujen saatavuus ja laatu” esittely Päivi Tiainen-Hyrkäs, OM

Katso videotallenne

Yleistä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta, Sari Löytökorpi, VNK ja hakuteeman ”2.3 Erityisopetuksen kehittämistarpeiden arviointi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa” esittely Kirsi Alila ja Jussi Pihkala, OKM

Katso videotallenne