Utlysningen år 2016

Utlysningen inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan upphörde 18.1.2016. Utrednings- och forskningsplanen består av åtta delområden (fokusområden 1-5, reformer, regeringens viktigaste grundläggande projekt och övriga informationsbehov) samt utvalda teman för dessa. Strävan är att besluten om upphandling av utrednings- och forskningsverksamhet ska fattas före mars 2016.

Ansökningsannons 7.12.2016
Bilaga 1. Sysselsättning och konkurrenskraft
Bilaga 2. Kompetens och utbildning
Bilaga 3. Välfärd och hälsa
Bilaga 4. Bioekonomi och ren teknik
Bilaga 5. Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer
Bilaga 6. Reformer
Bilaga 7. Regeringens viktigaste grundläggande projekt
Bilaga 8. Övriga

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 1

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde 11.3.2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 2

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde 23.3.2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 3

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde 31.3.2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 4

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 6 april 2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 5

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 6 april 2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 6

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 28 april 2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 7

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 20 maj 2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 8

Inbjudan in ansökan upphörde den 24 maj 2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 9

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 30 juni 2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 10

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 9 augusti 2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016: kompletterande ansökan 11

Inbjudan att lämna in ansökan upphörde den 1 augusti 2016 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.