Karoliina Pilli-Sihvola

Blogin kirjoittaja on tutkija Ilmatieteen laitoksella, ja hän oli mukana  Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID) -hankkeessa, joka toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Pilli-Sihvolan tutkimusaiheisiin kuuluvat muun muassa sää- ja ilmastoriskien hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja arktisen alueen tulevaisuus. Tällä hetkellä Karoliina on mukana Ennakoiva lyhyen aikavälin sää- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN) -hankkeessa, missä hän tutkii taloudellisten arviointimenetelmien käyttöä sää- ja ilmastoriskien hallinnassa Suomessa.

Epävarmuudesta johtuen kaikkia munia ei pitäisi arktisissa päätöksissä pistää yhteen koriin, ja tulevaisuuden ennakointi on kasvavan epävarmuuden maailmassa entistä tärkeämpää.